مسافران نوروزی زمان سفر خود را تغییر می دهند


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: معاون ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید فارس اظهار داشت: ورودی در عمق مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی به شیراز باعث شده قابلیت این شهر پایان دادن شود.

محمد فرخ زاده همراه خود دقیق اینکه بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار تشک در اقامتگاه ها، اقامتگاه های اقامتی، اقامتگاه های استاندارد، اقامتگاه های بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرخانه های دارای مجوز در استان فارس در اختیار مسافران قرار گرفت، افزود: دیشب این قابلیت ۹ برای مسافران نوروزی کافی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ برای اسکان. تمامی محل قرارگیری های پشتیبانی اجتناب کرده اند جمله گروه های درس، مهدکودک ها، سالن های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانسراها در اختیار مسافران قرار گرفت.

وی همراه خود دقیق اینکه کمپ ها، شهربازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس شهرداری در نواحی چهارگانه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم مطهر علی بن حمزه نیز عصر قبلی برای اسکان مسافران در شیراز اختصاص کشف شد، افزود: {به دلیل} ازدحام گروه در ۱۳ بوستان اسکان گرفت. . علاوه بر این برداشته شد.”

وی اظهار داشت: برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی امشب جدا از مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیوم ها اجتناب کرده اند قابلیت نمایشگاه در سراسر جهان فارس، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکایا نیز استفاده تبدیل می شود.

معاون ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید استان فارس اجتناب کرده اند مسافران خواست زمان بازدید شخصی به شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان فارس را ساماندهی کنند به همان اندازه همراه خود ضرر اسکان مواجه نشوند.