مروری بر صفحه اول مطبوعات بین المللی (سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲) + عکس – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


قدس اینترنت برای بررسی سرفصل های جهانی روز سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۲ (۲۴ مارس ۱۴۰۰) دارد.

واشنگتن پست

واشنگتن پست همراه خود تخلیه فینال اطلاعات دانستن درباره فاجعه اوکراین، به افسران آمریکایی به چین دانستن درباره هرگونه کمک ارتش هر دو غیرنظامی به روسیه هشدار داد. این روزنامه علاوه بر این در مقاله ای اجتناب کرده اند توسعه تأثیر می گذارد روسیه در آفریقا خبر داد. پس اجتناب کرده اند لیبی، اکنون به نظر می رسد مانند است پولی وضعیت عکس در قاره آفریقا باشد کدام ممکن است روسیه اجتناب کرده اند آنجا جستجو در خروج اجتناب کرده اند انزوای غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقیب نیازها شخصی {خواهد بود}.

کمرسانت

روزنامه روسی کومرسانت گزارش بی نظیر صفحه اول شخصی را به ضعیف سرورهای محاسباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک گذاری داده {در این} ملت اختصاص داده است. این روزنامه می نویسد کدام ممکن است مقامات روسیه کنار هم قرار دادن {است تا} همراه خود بودجه ای برای جبران کمبودها، فضای می خواست امکانات دولتی مهم در بحبوحه مبارزه همراه خود اوکراین را اجتناب کرده اند امکانات شخصی خریداری تدریجی. روزنامه کومرسانت علاوه بر این گزارش داد کدام ممکن است روسیه تحریم هایی را علیه جو بایدن، رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلینکن اعمال کرده است.

شانگهای دیلی

شانگهای دیلی چین فینال اطلاعات درمورد به افزایش انواع مبتلایان قلبی عروق کرونر در چین به طور قابل توجهی در شانگهای را محافظت داد. این روزنامه می‌گوید برخلاف روزهای قبلی کدام ممکن است انواع مبتلایان در شانگهای رو به افزایش بود، با این حال همراه خود اصول دردسرساز‌گیرانه توانستند انواع مبتلایان را به ۳۸ نفر کاهش دهند. چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده غذایی وارد ملت تبدیل می شود به همان اندازه بار تولید دیگری وفاداری قیمت ها {در این} روزهای فاجعه محافظت شود.

پست سراسری

نشنال پست کانادا گزارش داد کدام ممکن است تقاضا های ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اجتناب کرده اند کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کشورهای غربی محقق نشده است. این روزنامه گزارش داد کدام ممکن است زلنسکی روز سه شنبه پس اجتناب کرده اند ایراد سخنرانی اینترنت در مجلس عوام بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند سخنرانی اینترنت شخصی در کنگره آمریکا در روز چهارشنبه در برابر این پارلمان کانادا سخنرانی خواهد کرد. با این حال این روزنامه می گوید پیش بینی {می رود} کدام ممکن است او تقاضا بی نظیر شخصی را برای تحمیل جهان پرواز ممنوع ناتو بر فراز اوکراین تکرار تدریجی، چیزی کدام ممکن است ۹ کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تولید دیگری اعضای ناتو {نمی توانند} حاضر کنند.

ژاپن تایمز

روزنامه ژاپن تایمز در گزارشی همراه خود عنوان «مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن دوران جدید برای آمریکا» گزارش می دهد کدام ممکن است تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا را بر آن داشته به همان اندازه برای اولین بار پس اجتناب کرده اند ۱۱ سپتامبر در پوشش خارجی شخصی تجدیدنظر تدریجی. این روزنامه علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم ژاپن برای تحمیل منصفانه واحد پلیس به صورت جداگانه ساده برای نیروگاه های هسته ای شخصی صحبت می تدریجی.

بار

روزنامه تایمز گزارش داد کدام ممکن است ۴۴۰۰۰ بریتانیایی به مدت هفت ساعت در یک واحد آنلاین موقعیت یابی گزارش شناسایی کردند به همان اندازه به پناهجویان اوکراینی اسکان دهند. این روزنامه علاوه بر این تصویر بی نظیر صفحه اول شخصی را به رومن آبراموویچ مالک روس تجهیزات گلف فوتبال چلسی انگلیس اختصاص داده است. آبراموویچ کدام ممکن است اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهترین الیگارش های روسیه یاد تبدیل می شود، در فرودگاه تل آویو در حالی کدام ممکن است منتظر پرواز به استانبول بود عکس گرفته شد. تایمز می گوید آبراموویچ متهم به ترتیب پاره کردن است.

اورشلیم پست

جروزالم پست گزارش داد کدام ممکن است مقامات اسرائیل قصد دارد ۱۰۰۰۰۰ یهودی را اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به خدمت بگیرد. این روزنامه علاوه بر این به نقل اجتناب کرده اند یایر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل نوشت کدام ممکن است روسیه نباید ادراک تدریجی کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند این تکنیک شناخته شده به عنوان میانبر برای خیلی زدن تحریم های شخصی استفاده تدریجی.

روزنامه وال استریت

وال استریت ژورنال در گزارشی دانستن درباره فاجعه اوکراین گزارش داد کدام ممکن است مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت متوقف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ پیشرفتی بین ۲ طرف حاصل نشده است. این متن علاوه بر این به اولویت های آمریکا با توجه به افزایش تورم در آمریکا می پردازد. این روزنامه نوشت، اگرچه در تعدادی از ماه قبلی تورم در آمریکا به بالاترین حد شخصی در ۴۰ سال قبلی رسیده است، حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های آمریکا علیه روسیه اولویت ها را با توجه به بدتر کردن اصولاً بدتر کردن کرده است، از این ملت بافت تورم می تدریجی.

گلوبال تایمز

گلوبال تایمز چین عکس صفحه اول شخصی را به دیدار یانگ جیچی، دیپلمات ارشد چین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیک سالیوان، مشاور ارشد مقامات جو بایدن در آمریکا اختصاص داد. این روزنامه معتقد است کدام ممکن است اتصال چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا همچنان شکسته نشده دارد، با این حال نمی توان احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خاصی داشت. گلوبال تایمز علاوه بر این اجتناب کرده اند ۱۰۰۰۰ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین خبر داد کدام ممکن است در ۲ سال قبلی بی سابقه {بوده است}.

نگهبان

روزنامه بریتانیایی گاردین عکس صفحه اول شخصی را به اعتراض یکی اجتناب کرده اند کارگران منصفانه جامعه تلویزیونی روسی اختصاص داد کدام ممکن است در حین منتشر شده این خبر پایین خبرنگار به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنری نوشت: “این فروش است، ممکن است همین جا دروغ می گویید. او فریاد زد: او به مبارزه نرفت. گاردین می گوید این شخص بعدا دستگیر شد. این روزنامه علاوه بر این در مقاله ای همراه خود عنوان “مبارزه اجتناب ناپذیر” این پرس و جو را مطرح می تدریجی کدام ممکن است چگونه همه حرکت های پوتین در تعدادی از سال قبلی را کدام ممکن است انصافاًً در مسیر درست حرکت کنید حال به بالا رسیده بود درک نکردند.

* بازنشر مطالب بخش تفسیر به منزله تایید هر دو رد محتوای آن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا جهت اطلاع عموم بیت المقدس در آنلاین چاپ شده تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/