مروری بر اخبار کتب و نشریات در اولین هفته کاری سال ۱۴۰۱ شمسی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانخبرگزاری مهر – گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه: گزارش «منصفانه هفته همراه خود کتاب» در اولین هفته کاری سال ۱۴۰۱ همراه خود محوریت اطلاعات درمورد به سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران اجتناب کرده اند ۳۱ به همان اندازه ۳۰ فروردین ماه چاپ شده شد. گالری در محوطه بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای شش خبر اجتناب کرده اند گزارش خبری هفتگی این هفته است.

در بعدی مختصر گزارش مفصل مختصر ما می خوانیم؛

* برگزاری اولین مونتاژ کمیته بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان در نمایشگاه کتاب

اولین مونتاژ کمیته بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران در هفته جاری همراه خود حضور مدیران بار بازدید کنندگان شهرداری تهران، پلیس راهفر، مترو، مدیران تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران بار ششمین فاصله برگزار شد. ، استان های هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم. معاونان بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نمایشگاه.

در اطلاعات درمورد به این مونتاژ گفتن شد کدام ممکن است اعضای حاضر {در این} مونتاژ روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه نیز اجتناب کرده اند صومعه امام خمینی (ره) بازدید خواهند کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند نحوه ورود، شرایط منطقه پارکینگ، ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شرکت ها ویژه ناشران، اتاقک داران بازدید کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان.

* تخلیه اولین آگهی نمایشگاه کتاب

ستاد سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، دوشنبه ۱۵ فروردین، اولین اطلاعیه نمایشگاه کتاب را در قالب اطلاعیه ویژه ناشران نمایندگی کننده در بخش فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال این نمایشگاه چاپ شده کرد.

بر مقدمه این دانش، ناشرانی کدام ممکن است به صورت بی طرفانه هر دو کوتاه مدت در بخش فیزیکی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ورزش کرده‌اند، در نمایشگاه دیجیتال کتاب نمایندگی خواهند کرد. به طور پیش اعتقاد، این گروه اجتناب کرده اند ناشران شناخته شده به عنوان پیش اعتقاد پرونده می شوند. ناشرینی کدام ممکن است در یک واحد نمایشگاه فیزیکی حضور دارند نیز باید به صورت به صورت جداگانه در شکل پیش اعتقاد پرونده عنوان کنند. ناشرینی کدام ممکن است تمایلی به حضور فیزیکی در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه ندارند نیز می توانند ساده به صورت دیجیتال نمایندگی کنند.

* تخلیه پست وزیر ارشاد در دنیای آنلاین ما در فراگیر محل برگزاری نمایشگاه

محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی این هفته در صفحه اینستاگرام شخصی در {پاسخ به} سوالات مشتریان دانستن درباره نمایشگاه کتاب نوشت.

* پرونده عنوان در بخش در سراسر جهان نمایشگاه کتاب تحریک کردن تبدیل می شود

پرونده عنوان بخش در سراسر جهان سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران اجتناب کرده اند روز سه شنبه هفته جاری تحریک کردن شد. بر این مقدمه، بر مقدمه اطلاعات چاپ شده شده {در این} زمینه، ناشران، موسسات زیبایی شناختی، بنیادها، صفحه بحث‌ها، تشکل‌های انتشارات، بنگاه‌های ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فعالان زیبایی شناختی در بخش بین‌الملل می‌توانند به همان اندازه ۲۸ فروردین ماه به مکان ketab.ir مراجعه کنند. ۳۰ نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران را بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای ثبت نام} اقدام کنید.

برگزاری مونتاژ توافق برای ورود کتاب های خارجی به نمایشگاه کتاب

مونتاژ توافق ورود کتاب های خارجی کدام ممکن است این هفته در نمایشگاه به حاضر گذاشته تبدیل می شود همراه خود حضور یاسر احمدوند معاون امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، علی علی. رضا مقدسی. معاون وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، لمس کردن عسگری گمرک جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل جانعلی پور سرپرست کمیته ناشران خارجی نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین صفری سرپرست کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی برای نمایشگاه برگزار شد.

* تمدید مهلت پرونده عنوان برای حضور ناشران خانه در نمایشگاه

بر مقدمه خبری کدام ممکن است عصر چهارشنبه چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به استقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ناشران، مهلت پرونده عنوان مراقبت از نمایشگاه به همان اندازه ۲۱ فروردین تمدید شد.

* برگزاری نهمین نشست کنفرانس طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شرکت ها کتابخانه ای

نهمین کنوانسیون در سراسر جهان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شرکت ها کتابخانه های کلی; الگوها، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها به میزبانی شیراز، چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه، همراه خود موضوع «امتحان شده کتابخانه های کلی برای فردای بیشتر: مواجهه همراه خود کتابخانه های کلی همراه خود ۴ مشکل عظیم».