مردم مسلمان ترکیه به زودی و در زمان مناسب به اردوغان سیلی خواهند زد


مشاور ولی فقیه در گیلان به نامگذاری روز سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات ایمنی.” گروه همراه خود امتحان شده سربازان گمنام.»

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آیت الله رسول فلاتی در لحظه در خطبه های نماز جمعه رشت، همگان را به تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند گناهان پیشنهاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرج کرد: امسال. ما در نیمه شعبان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم زمانی امامی خواهد به اینجا رسید عصر شتاب خداوند متعال مقدمه شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را پر اجتناب کرده اند عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد می تنبل.

وی پیش بینی مقدمه آن حضرت را در روزی کدام ممکن است خداوند متعال در مقدمه شریف تعجیل فرموده را برترین اعمال عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نماد اجتناب کرده اند اقامت سعادتمندانه دارد. برای انسان ها همراه خود آمدنش

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه رشت همراه خود خاص اینکه انسان به امید مقدمه منجی بشریت همراه خود بی عدالتی کشتی می تنبل، تصریح کرد: اجتناب کرده اند آموزه های دین ماست کدام ممکن است انسان ها زمانی همراه خود مقدمه خداوند اجتناب کرده اند ظلمات وارد آفتاب می شوند. امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف.

استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی گروه مرهون امتحان شده سربازان گمنام است

آیت الله فلهتی به نامگذاری روز سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همزمان همراه خود نیمه شعبان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند امتحان شده همه نیروهای مسلح در برقراری ایمنی در گروه احترام می کنیم. در حالی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی گروه مرهون امتحان شده سربازان گمنام است.

وی همراه خود ردیابی به فینال خطبه نماز جمعه در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: سالی کدام ممکن است تحویل داد سالی پر اجتناب کرده اند تلخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند لذت های افراد جهان ریختن آمریکایی ها اجتناب کرده اند افغانستان بود.

مشاور ولی فقیه در گیلان به تخریب مقر رژیم صهیونیستی در اربیل عراق ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: انهدام مقرهای دروغین رژیم صهیونیستی مایه مباهات فرزندان از دوام شده است.

نبرد اوکراین نماد داد کدام ممکن است نباید به آمریکا اعتقاد کرد

آیت الله فلاحی نبرد اوکراین را نماد داد کدام ممکن است نباید به آمریکا اعتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در نبرد اوکراین به این ادراک رسیدیم کدام ممکن است آمریکا راضی نمی شود.

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند بازدید رئیس جمهور قلابی رژیم صهیونیستی به ترکیه ذکر شد: افراد مسلمان ترکیه سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان صحیح به اردوغان سیلی خواهند زد.

امام جمعه رشت در خصوص حقوق فرزندان بر پیرمردها در راستای سبک اقامت اسلامی ذکر شد: اجتناب کرده اند جمله حقوق فرزندان بر پیرمردها در گذشته اجتناب کرده اند تولد است.

آیت الله فلاتی همراه خود ردیابی به اینکه بخشی اجتناب کرده اند حقوق کودک در دوران جنینی درمورد به معنویت است، تصریح کرد: بخشی تولید دیگری درمورد به امور مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمانی کودک است اجتناب کرده اند جمله اینکه {مادر و پدر} باید غذای حلال را به جنین بدهند. کودک.

عبادت را هفتاد قسم دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب زمانی مشروع را بالاترین سطح عبادت دانسته است.

مشارکت کردن