مردم فارس آماده برگزاری روز قدس می شود


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گفتن موافقت ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا، امسال مراسم روز جهانی قدس همچون سنوات در گذشته اجتناب کرده اند کرونا بصورت راهپیمایی عظیم از ما در استان فارس همزمان همراه خود در سرتاسر ملت برگزار می‌شود در حالیکه کمتر اجتناب کرده اند سه روز مانده به همان اندازه روز جهانی قدس، مردمان اجتناب کرده اند آمادگی برای حضوری پرشور در حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین می‌گویند.