محل زباله / کپسول آتش نشانی در نیمه های شب آتش گرفت


ماجد امیر فضلی مدیرعامل گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری زنجان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان همراه خود ردیابی به شومینه سوزی در محل پسماند زنجان گفت: این شومینه سوزی در ساعت ۲۳:۳۷ روز دوشنبه گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شد. نیروها بلافاصله گزارش شدند. به محل حادثه.

مدیرعامل گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری زنجان همراه خود ردیابی به اینکه شومینه نشانان در قالب ۲ اکیپ اجتناب کرده اند ایستگاه های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم در قالب ۸ انرژی به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: در واقع ورود نیروها زمان کوتاهی به اندازه انجامید. . محل حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق بلافاصله تحریک کردن شد با این حال شومینه ادامه دارد اطفا نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه یکپارچه دارد.

امیر فضلی افزود: به نظر می رسد مانند است اجزا انسانی اجتناب کرده اند جمله شومینه سوزی زباله باعث این شومینه سوزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن نیروی کار های عکس برای اطفای حریق به محل اعزام می شوند.

انتهای پیام/ ۷۳۰۰۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید