محسنی اژه ای با صدور دستوری دلایل تاخیر در رسیدگی به پرونده زندانیان را مشخص کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس قوه قضائیه در بازدید غیرمنتظره اجتناب کرده اند زندان ساری در زمان استرداد در سال ۱۴۰۱ به گروه زندان اصل داد به همان اندازه پرونده زندانیان متوفی را سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تجزیه و تحلیل توضیحات تاخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی به بخشداری کشتی تدریجی. اشکال.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش موقعیت یابی قدس تحت وب به نقل اجتناب کرده اند وسط رسانه های قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ساعت شب قبلی در فینال روز سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود ساعت عرضه سال. ۱۴۰۱ هجری قمری اجتناب کرده اند در گذشته گفتن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساری {بوده است}. به مدت سه ساعت او را پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین بازدید اجتناب کرده اند بخش‌های مختلف این زندان، ساعات در گذشته اجتناب کرده اند نوک سال را همراه خود زندانیان این زندان گذراند.

{در این} بازدید رئیس کل دادگستری ضمن تبریک عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار شخصیت، همراه خود بسیاری اجتناب کرده اند حسابرسان زندان ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن استماع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنان گفتگوی مستقیم داشت. دستورالعمل ها صحیح را صادر کنید.

قاضی در گفتگوی حضوری همراه خود زندانیان اجتناب کرده اند جرایم آنها، دوره محکومیت آنها، وضعیت بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه بهره مندی مددجویان اجتناب کرده اند پتانسیل ها ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت مطلع شد.

رئیس قوه قضاییه اجتناب کرده اند گروه زندان‌ها خواست به همان اندازه پرونده‌های زندانیان متوفی را فهرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رئیس قوه قضائیه کشتی تدریجی به همان اندازه توضیحات تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف‌سازی موضوع را تجزیه و تحلیل کنند.

رئیس کل دادگستری تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات مراجعه مکرر ایشان به زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی مستقیم همراه خود زندانیان توجه اصولاً اجتناب کرده اند انجام قضات، بازپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین زندان است.

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند نیازها بازدید میدانی اجتناب کرده اند مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان ها تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح فرآیندهای معیوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال زا در تجهیزات قضایی است.

محسنی اژه ای {در این} بازدید پس اجتناب کرده اند تقاضا برخی اجتناب کرده اند زندانیان سابقه دار برای اکتسابی مزایای قانونی اجتناب کرده اند جمله مرخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی مشروط خطاب به آنان اظهار داشت: چه تضمینی موجود است کدام ممکن است مرتکب جرم شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار محکوم شده اید، وارد گروه شده اید، طرف نروید. اجتناب کرده اند اعمال مجرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات

{در این} بازدید همراه خود اصل رئیس کل دادگستری کلیه نامه های زندانیان تشکیل تقاضا آنان ترکیبی آوری شد به همان اندازه بر ایده دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل قانونی معامله با شود.

قاضی جیب دادگاه در بازدید اجتناب کرده اند زندان ساری همراه خود ردیابی به مجوز حضور انواع زیادی اجتناب کرده اند زندانیان در ایام نوروز به پاسگاه خانوار، تایید کرد کدام ممکن است اعمال راهکارهای قانونی برای زندانیان برای ادغام کردن محکومان جرایم سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به زندان نمی شود. عموم. ایمنی.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اجتناب کرده اند مددجویان اینجانب در زندان ساری است همراه خود تاکید بر اینکه تمام امتحان شده شخصی را برای تعمیر مشکلات زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال راهکارهای قانونی برای آنان به کار خواهد گرفت، خطاب به مددجویان اظهار داشت: رعایت تعداد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی است. رویداد های مذهبی در ملت ما مطمئنا، نامه شخصی را برای جلب رضایت شاکیان شخصی در لیست عفو قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر اجتناب کرده اند ارتکاب مجدد جرم .

قاضی همراه خود تاکید بر امتحان شده برای جلب رضایت شاکیان به طور قابل توجهی در پرونده های درمورد به قصاص، خطاب به افسران قضایی کدام ممکن است {در این} بازدید حضور داشتند، اظهار داشت: برای صدور احکام قصاص اقدام کردند. پس اجتناب کرده اند تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل های مورد نیاز باید اقدامات مورد نیاز برای ایجاد وظیفه آن دسته اجتناب کرده اند احکام کیفری کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان ارتکاب جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجازات آن به همان اندازه به در لحظه صادر شده است انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص خاص مجازات عکس ندارد.

در شکسته نشده این بازدید، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد هایی را برای افزایش وضعیت زندانیان اجتناب کرده اند طرق مختلف به مراجع ذیربط حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی بر اهمیت تکریم خانوار زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن رفتار مسئولان زندان همراه خود آنان ردیابی کرد. ملاحظه. پیشنهاد تبدیل می شود: در اطراف زندان پاسخگویی برخورد همراه خود خانوار های زندانیان را بر عهده دارند، باید آموزش های مورد نیاز را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آغوش باز همراه خود خانوار های زندانیان برخورد کنند.

رئیس قوه قضائیه {در این} بازدید همراه خود خاص اینکه در صورت لزوم نباید قرار بازداشت غیر دائمی هر دو قرار بازداشت صادر شود، اظهار داشت: تحقیقات کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند شخص خاص را برای افزایش تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری داده ها بازداشت کنند، قرار بازداشت غیر دائمی. اصل نباید صادر شود از ضرر قطعاً منفعت بیشتری دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس قوه قضائیه شکسته نشده داد: اگر شخص خاص بازداشت غیر دائمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مدتی ممکن است آزاد شود، باید سریعاً آزاد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین مواردی نباید منتظر نوک مدت بازداشت غیر دائمی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس راه اندازی شد. بازداشتی.”

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همراه خود خاص اینکه به طور معمول است جابجایی به زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازداشتگاه در یک روز واحد باعث مختل شدن اقامت مردمان تبدیل می شود، به مسئولان قضایی پیشنهاد کرد به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند آزادی شخص مشخص شده همراه خود قرار وثیقه، کمتر از شرایط را فراهم کنند. هر دو به او وکیل اطلاع دهید.

قاضی تاکید کرد: «فرآیند های درمورد به ترکیبی آوری اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات باید در گذشته اجتناب کرده اند دستگیری شخص انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید در ترکیبی آوری اسناد پس اجتناب کرده اند اجرای اصل دستگیری تازگی داشته باشد».

رئیس قوه قضاییه به اهمیت نظارت بر زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه به سلامت زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید شرایط اصلاح، آموزش، اجتماعی شدن مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زندانیان فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر امکان پذیر است. همراه خود انواع زیادی زندانی.» متعاقباً، مدعیان کلی ناظر بر زندانیان، مدعیان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه زندانها به گونه ای کدام ممکن است در زندان بی نیازی نباشد. اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود کدام ممکن است واجدین شرایط قانونی مجازات شخصی را در خارج اجتناب کرده اند زندان همراه خود روابط دیجیتال بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قوانین اجتناب کرده اند مجازات های متفاوت حبس استفاده کنند.

وی علاوه بر این به تسریع در پاسخگویی به استعلامات ناظر زندان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علاوه بر این لزوم آسانسور انواع ناظران زندان کدام ممکن است باید در اصل کار قرار گیرد، مورد نیاز است فرآیندی انجمن داده شود کدام ممکن است پاسخگو باشد. پیام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا‌هایشان بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری».

{در این} بازدید برخی اجتناب کرده اند محکومان نتوانستند امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی را به صورت علنی خاص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا جلب رضایت شخصی همراه خود رئیس کل دادگستری کردند کدام ممکن است مورد موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قرار گرفت.

افزایش وضعیت زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان یکی اجتناب کرده اند ارکان همیشگی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی اخیراً اجتناب کرده اند هفت زندان {در سراسر} ملت بازدید کرد. زندان مرکزی ایلام، رجایی شهر، دماوند، زندان اوین، زندان مرکزی مشهد، زندان مرکزی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان ساری زندان هایی هستند کدام ممکن است رئیس کل دادگستری مورد بازرسی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان این توهین ها خواستن به اصلاحات رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری در نگهبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء زندان است. بر شرایط زندانیان در مناطق مختلف تاکید شد.

اجتناب کرده اند جمله موضوعات «تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترهای اصلاح، تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپروری اجتماعی زندانیان»، «به کارگیری زندانیان»، «بازداشت»، «اجرای تسهیلات الارقفی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تحمیل تمهیدات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند حبس دیجیتال برای زندانیان». محکومین خوب». اصلاح در مقوله زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان است کدام ممکن است رئیس کل دادگستری به طور قابل توجهی آن را تایید کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/