محتوای مغذی غذاهای گیاهی


آیا کسی منبع خاصی در این مورد می داند چرا آیا گیاهان خاصی سرشار از مواد مغذی خاصی هستند؟

به عنوان مثال ، آجیل برزیلی و محتوای سلنیوم معروف آنها. در جایی که آجیل برزیل به طور سنتی کشت می شود ، خاک دارای گوگرد کم اما مقدار سلنیوم بالا است و به جای آن اسیدهای آمینه ضروری سنتز می شود. اما اگر شما در جاهای دیگر آجیل پرورش می دادید ، آیا این تغییر می کرد یا این که گیاه اکنون برای آن تکامل یافته است و آیا این کار را در هر جایی انجام می دهد؟

من یک شیطان مطلق با علاقه هستم.

دیدگاهتان را بنویسید