محتوای قند در شراب قرمز یا سفید؟ : تغذیه


من از نظر علوم تغذیه و تغذیه به این موضوع علاقه دارم. من هرگز نفهمیدم چرا ، اگر به دنبال درشت مغذی ها در شراب قرمز و سفید هستید ، معمولاً گفته می شود که هر دو حاوی 1 گرم شکر در هر وعده هستند ، اما اکثر شراب های سفید طعم بسیار شیرینی دارند؟ آیا شکر به ارزان ترین شراب سفید اضافه می شود که تفاوت را زیاد می کند و 1 گرم آن را در نظر نمی گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید