مجموع جان باختگان در استان ۱۲۳۴ نفر بود


به گزارش تابناک ایلام؛ دکتر خاص کرد. جاسم محمدی: دیروز هفت مورد جدید بیماری عروق کرونر مرکز در امکانات درمانی بستری شد اکنون انواع مبتلایان بستری در شهرستان ۲۸ نفر است.

وی افزود: اجتناب کرده اند بیمارستان های جدید عالی نفر اجتناب کرده اند ایلام، ۲ نفر اجتناب کرده اند آبدانان، عالی نفر اجتناب کرده اند ایوان، عالی نفر اجتناب کرده اند شاردافول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر نیز دهلران هستند.

دکتر محمدی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند جمله ۲۷ مورد جدید بیماری عروق کرونر مرکز در استانانواع قربانیان به ۷۸۵۰۴ نفر رسید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ایلام همراه خود خاص اینکه مجموع افزایش یافتگان در استان ۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ نفر است، اظهار داشت: مناطق درشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدره صورتی، آبدانان، دهلران، ملک شاهی، مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیروان، چرداول را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلیلان نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام، ایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوار زرد هستند.