مجله غذایی به تقویت عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : تغذیه


من متعجب بودم که مردم در مورد نگه داشتن یک دفتر خاطرات غذایی و رعایت کاملاً بی طرفانه در مورد آنچه در طول روز می خورید چه نظری دارند. بدون احتساب کالری ، فقط ذکر این که چه وعده ها / میان وعده هایی را هر روز می خورید. یکی از آشنایان من ادعا می کند که به این ترتیب او وزن خود را کاهش داد (و عادات بد غذایی خود را کنترل کرد) ، بنابراین من متعجب بودم که مردم در این مورد چه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید