مجلس عزاداری بزرگ اردبیلی های تهرانیبا حضور رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

عصر روز هفتم محرم الحرام، جمع کثیری از مردم اردبیل مقیم تهران در مراسم ختم حاج شهروز حبیبی و حاج امین مقدم و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار شد. شورا، در میدان ابوذر تهران.

عقیق: عکس های این مراسم را در زیر ببینید: