مجلس استعمارگر و تروریست خونخوار – قدس آنلاین | ایستگاه خبریتقریباً هر مورخ باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیخته ای از آن آگاه است کدام ممکن است عملکرد مقامات انگلیس در گذشته تاریخی ایران، به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند ایجاد ستاره اقبال اجتناب کرده اند سلسله قاجار در ایران به روز، از نزدیک مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیخته همراه خود توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب است. اسناد تاریخی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مقامات انگلیس همواره همراه خود بستگی به سرویس های اطلاعاتی مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع درجه بالای شخصی در پایین صحنه رویدادهای مهم سیاسی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه امتحان شده کرده {است تا} تحولات قلمرو را به نفع شخصی مدیریت تدریجی. کم کم به گزارش رسانه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، دیروز شاهد نوک یکی اجتناب کرده اند مهیج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده ترین اجراهای پایین صحنه MI6 بودیم، رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل غرور آفرین نازنین زاغری. با این حال مهمتر اجتناب کرده اند این جایگزین شرافتمندانه برای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان پیام مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق به مادر تروریست های منافق مریم رجوی به پارلمان انگلیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی کدام ممکن است در نتیجه مبایعه نامه ۱۷۰۰۰ شهید تروریسم در موجود در ایران شد، تشکیلات است. اجتناب کرده اند چنین روابط خوبی اگر به نظر می رسید از واقعی تری به گذشته تاریخی به روز نفاق بیندازیم، پایه های این اتصال خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر انگلیسی ها همراه خود گروه خونخوار رجوی را این گونه می توان بدست آمده:

همراه خود ایجاد نهضت سراسری شدن صنعت نفت در دهه ۱۳۳۰، مردمان ایران تحریک کردن نوک حکومت تعدادی از صد ساله استعماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری انگلیس {در سراسر} جهان را پس اجتناب کرده اند مبارزه جهانی دوم ادعا کردند. این امر باعث شد متنوع اجتناب کرده اند گروه های امنیتی انگلیس بدانند کدام ممکن است برای بدست آوردن به مزیت نامشروع شخصی باید اجتناب کرده اند همه ابزارها برای ضربه زدن به ملت ایران اسلامی استفاده کنند. حضور منافقین در روده ها اروپا پس اجتناب کرده اند تبعید سیاسی این گروه تروریستی اجتناب کرده اند ملت این شانس را در اختیار نهادهای امنیتی انگلیس قرار داد.

پس اجتناب کرده اند نوک مبارزه جهانی دوم، آمریکا همراه خود تثبیت سلطه شخصی {در میان} همدست، به بریتانیا ادعا کرد کدام ممکن است برای حضور قادر مطلق در صحنه جهانی به حمایت برادرزاده سلطه گر شخصی، آمریکا خواستن دارد. . حتی در قاره اروپا. اجتناب کرده اند این تذکر می توان روابط صمیمی انگلیس همراه خود تروریست های منافق را همراه خود ملاحظه به ثابت بودن استاندارد این ملت به آمریکا دلیل داد.

سالها ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی برای پول، مجاهدین خلق را به ۱ گروه اضافه وزن مالی همراه خود ماهیت رعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار همراه خود بازوهای مالی قادر مطلق در اروپا تغییر کرد. منافقین سال هاست کدام ممکن است همراه خود بستگی به این بازوهای قادر مطلق مالی در کشورهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ecu یادآور فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس دور شدن هستند. مشهودترین مظهر سرسرا منافقین در دالان های امکانات در پارلمان انگلیس را می توان در امتحان شده های خستگی ناپذیر مریم رجوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش برای خروج اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی در انگلیس بیانیه کرد. این گروه جنایتکار در سال ۱۳۷۹ همراه خود امتحان شده برخی نهادهای دولتی یادآور وزارت ملت انگلیس وارد لیست گروه های تروریستی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن پس اجتناب کرده اند ۶ سال فشار مداوم، مریم رجوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش در سال ۱۳۸۶ اجتناب کرده اند لیست خارج شدند. {در این} میان رجوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان دائماً گروه پلید شخصی را به شخصیت تأثیرگذار در مجلس اعیان لرد دیوید رنتون محکوم می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم رجوی به رویداد درگذشت این سیاستمدار عجیب و غریب انگلیسی به رویداد درگذشت وی در سال ۲۰۰۷ پیامی صادر کرد.

مهمترین نکته در نامه مریم رجوی به پارلمان انگلیس این بود کدام ممکن است این مهره ظاهراً نمایندگان پارلمان انگلیس را به مقابله همراه خود الگو تسلیحات هسته ای ایران فرا می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعاتی را با اشاره به استفاده ارتش ایران اجتناب کرده اند قدرت هسته ای شناخته شده به عنوان عنصری اجتناب کرده اند عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی مطرح می کرد. ممکن است اجتناب کرده اند ایران استفاده کردم همراه خود صدور این پیام می توان اظهار داشت سخنان رژیم غاصب صهیونیستی اجتناب کرده اند گلوی مریم رجوی پوست به اینجا رسید. همراه خود این حساب پس اجتناب کرده اند آزادی نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه رسیدن چندین ماموریت عظیم جاسوسی MI6 در ایران، سریع باید منتظر تعیین کنید گیری ماموریت های جاسوسی بیشتری همراه خود اندازه فشرده تر این بار همراه خود همکاری مشترک منافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازنین زاغری بود. در واقع نباید اجتناب کرده اند تذکر در اطراف داشت کدام ممکن است رجوی در نگارش این نامه جدا از ادعا مبارزه غیرمستقیم علیه ایران اسلامی، همراه خود راه اندازی شد گروهک منافقین شناخته شده به عنوان تنها گروه سرزنده در مقابله همراه خود ایران، جستجو در تمیز کردن جیب سیاستمداران ارشد انگلیسی است. اپوزیسیون انقلابی در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید اجتناب کرده اند شهرت سیاستمداران بازنشسته بریتانیایی به نفع شخصی استفاده تدریجی به همان اندازه فرصتی داشته باشد در محل کار بی نظیر شخصی در لندن به اقامت شخصی یکپارچه دهد. با این حال اشیا زیر باید اندیشه در مورد شود:

اولاً، چون خورشید امپریالیسم انگلیس به همان اندازه حد زیادی کمرنگ شده است، مریم رجوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دژخیمان تروریست خونخوارش {نمی توانند} اجتناب کرده اند تذکر ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن، همراه خود اغوای پارلمان استعمار انگلیس، عالی بار تولید دیگری MI6 را مجبور به مبارزه علیه ایران کنند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری موفقیت‌های امنیتی دانش خارجی ایران در سال‌های فعلی اجتناب کرده اند جمله دستگیری روح‌الله زم، جمشید شرهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام عناصر موساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری مهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسان همراه خود سابقه‌ای یادآور نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … . انوشه آشوری MI6 را مطرح می تدریجی.

در طولانی مدت باید اظهار داشت کدام ممکن است بار دریوزگی دربار ملکه انگلیس در موقعیت به جلوگیری اجتناب کرده اند عقب نشینی منافقین نخواهد بود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/