متهم در تیراندازی اصفهان از مواد مخدر صنعتی استفاده کردبه گزارش ایمنا به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضائیه ، محمدرضا حبیبی در پاسخ به این س informationال ، اطلاعات منتشر شده را نادرست دانست و با رد صدمات پنج نفر در این پرونده ، گفت: نه آنطور که منتشر شده است.

وی در خصوص جزئیات این پرونده گفت: پس از تشکیل پرونده در این زمینه ، بلافاصله متهم دستگیر شد و در جریان تحقیقات این فرد از مواد مخدر صنعتی استفاده می کرد. تائیدیه معلوم است که او سه زن را با تفنگ شلیک کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده ، از هر سه نفر تنها یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق نظر پزشکی قانونی ، مصدومیت این فرد نوعی آسیب است. دامیا و ثانویه بود.

وی همچنین ادعاهای مبنی بر آزادی متهم را چند روز بعد رد کرد و گفت: “متهم تقریباً دو ماه است که موقتا در بازداشت است و تحت تحقیقات دقیق و کامل قرار می گیرد. او با قید وثیقه آزاد می شود و با قرار وثیقه آزاد می شود.

رئیس قاضی استان اصفهان با تاکید بر اینکه این پرونده در مسیر قانونی قرار دارد ، گفت: قوه قضائیه تا زمان صدور حکم این پرونده را قاطع و دقیق بررسی می کند.

در نهایت ، حبیبی از رسانه ها خواست در هنگام انتشار اخبار دقت کنند تا نگرانی عمومی ایجاد نشود.

دیدگاهتان را بنویسید