ما ایران را به دلیل حمایت نظامی از روسیه تحریم می کنیم


فارس: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن به ارائه کمک های نظامی به اوکراین از جمله سامانه های دفاع هوایی ادامه می دهد.

وی افزود: “گروه ۷ کمک های امنیتی خود را به اوکراین در زمینه حمایت از شبکه انرژی این کشور در برابر حملات متمرکز خواهد کرد.”

وزیر امور خارجه آمریکا از سازمان ملل و ترکیه برای احیای توافقنامه انتقال غلات به اوکراین تشکر کرد.

بلینکن روسیه را به استفاده از غذا به عنوان سلاح متهم کرد و گفت روسیه باید استفاده از غذا را به عنوان ابزار چانه زنی متوقف کند.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر درخواست ایران برای ارائه تسلیحات به روسیه تاکید کرد و گفت به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.