ماه رمضان شامل سه بخش است: برکات الهی، رحمت، حق و مغفرت الهی.حاجی آقا مجتبی تهرانی:

درک اخلاق مرحوم آیت‌الله حاجی آقا مجتبی تهرانی می‌گوید: علما می‌گویند: ثلث اول ماه مبارک رمضان به برکت، ثلث دوم به رحمت حق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم به مغفرت الهی اختصاص دارد.

عقیق: درک مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در یکی اجتناب کرده اند سخنرانی های شخصی به رویداد ماه مبارک رمضان می فرمایند: همراه خود هنری کدام ممکن است در مقام پدرش به حضرت رسول اکرم(ص) است. درود خدا بر کاسه امیرالمومنین (ع) »; امام هشتم علیه السلام اجتناب کرده اند پدر بزرگوارش امام علی علیه السلام نقل می تنبل: حضرت فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله زمانی برای ما خطبه خواند. .

در برخی روایات آمده است کدام ممکن است آن روز فینال جمعه ماه شعبان است. پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله همین جمله معروف را فرمود: ای افراد! ماه خدا برای شما ممکن است برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت می آورد. برخی اجتناب کرده اند آگاهان می گویند: ثلث اول این ماه به نعمت، سوم به رحمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم به مغفرت الهی اختصاص دارد.

این سه عبارت به ۳ نیمه در ماه اختصاص می یابد.

فیلم این سخنرانی را همین جا ببینید:

بازدید: ۳

تأمین: فارس