مادر ۲۶ ساله کرمانی چهار قلو به دنیا آورد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمادر ۲۶ ساله کرمانی در دومین زایمان شخصی ۴ قلو به دنیا آورد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، مادر ۲۶ ساله کرمانی در دومین زایمان شخصی ۴ قلو به دنیا آورد.

این ۴ قلوها منصفانه مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه خانم هستند کدام ممکن است در هفته سی چهارم باردار بودن در وسط پزشکی افضلی پور به دنیا آمدند، این نوزادان اجتناب کرده اند وزن منصفانه کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ کیلوگرم به همان اندازه منصفانه کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ خوب و دنج هستند.

جاری مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کودک نوپا درست در این لحظه مرخص می شوند اما ۲ کودک نوپا تولید دیگری {به دلیل} نارس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مراقبت تا حد زیادی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان این وسط بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه تعدادی از وقت تولید دیگری مرخص می شوند. زمان ها.

پدر خانوار ۲۷ سال سن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون دارای ۴ خانم به تماس گرفتن های زینب، ریحانه، زهرا، فاطمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مرد به تماس گرفتن علی است.

فتح آبادی پدر خانوار اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران خواست اجتناب کرده اند این ۴ نفر حمایت کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/