لغو ۴۲۰۰ سکه از ورودی های کلیدی کلیدی بودهمراه خود ابلاغ قوانین بودجه ۱۴۰۱ گمرک ایران، اصل لغو قیمت ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند محاسبه حقوق درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ نرخ فارکس محیط بازار صادر شد.