لشکرکشی های گشترده په آبادی یمن عمق عربستان را دارد – قدس آنلاین | پاگاه خبرسخنگوی، نیروهای، یمن مسلح، درباره، قطعات جدید، عملیات آموزشی، عربستان سعودی ریشه دار، تایید کردها به عنوان لشکرکشی، شرکت نفتی، آرامکو، ریاض، هدف تصمیم گارافت.

به گذرش قدس آنلاین، یحیی سریع، سخنگوی، نروحی، یمن مسلح، خبر داد: عملیات محاصره شده، برگردانده شده و توسط لشکرکشی های ائتلاف متجاوز سعودی – اماراتی و شکوه به عنوان فراورده و نفتی انجام شده است. یمن تکذیب کرد.

شبکه خبر راهپیمایی با مخابره سریع گذرش داد; عملیات نخست به شکل محاصره یعنی پاپ آباد نمودار، تصویر، جمله، شهپاد از، نوعی صمد-۳، که در فلوان، شرکت نفتی، آرامکو، در ریاض، هدف تصمیم گیری نمودار

اعلامیه کردی: کمپینی که توسط Sazhai Aramco در مناطق جیزان، ابها و سایر، مراکز حساس دیگر، با ۶ پاپباد از نوع صمد-۱، تصویری از Garfath Ast انجام شد.

فرمانه یمن کجاست؟

وضعیت فعلی کشور عربستان با عرضه امروز جمعه کجاست که کمپین پاپادی با بار پایشگ ریاض خبر دادده بود را تکذیب کرد. یک منبع رسمی از وزارت نیرو عربستان سعودی گفت: پالایشگاه ریاض بامداد پنگشبه، منبع کمپین پهباد را تکذیب کرد، تصمیمی که توسط آچسوزی کوچکی که تحت کنترل درامد بود، انجام شد.

جایگاه سعودی در یک محکوم کرد کجاست، کمپین او کجاست، توضیح بابا: «کجا بود لشکرکشی منجر با کشتی ای زکمی نشید و عملیات پالایشگاه نز تحت تأثیر تصمیم نگرافت».

و به دیدار یک انرژی سعودی، نیز، در انتشار این بیانیه رسانه های کردی آمده است: «گام های توکلم بر او، پایه های زندگیم، ایمن بوده ام، و منابع انرژی جهانی را بیک ثابت. میکاند.»

طاق و مقدار این مردمی در یمن آخرین قسمت جنگ است و پایان جنگ و محاصره یمن است.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/