قیمت گوشت امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ – تگارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، قیمت گوشت قرمز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

ردیف با استخوان بره

۱۷۵۰۰۰

پای کامل بره عالی

۱۸۹۰۰۰

نخل گوسفند با ماهیچه

۱۶۸۰۰۰

تمیز کردن ران

۱۹۴۰۰۰

سر گوساله را تمیز کنید

۱۷۴۰۰۰

گردن گوسفند

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

کشتارگاه گوساله

۱۴۹۰۰۰

گردن ساق پا

۱۳۵۰۰۰

قلم گوساله

۲۹۰۰۰

سر گوسفند

۱۵۵۰۰۰

عضلات پا

۱۸۵۰۰۰۰۴

ساق بره

۹۹۰۰۰

گوسفند نیمه تخت

۱۸۰۰۰۰

گوسفند لاشه تخت

۱۷۹۰۰۰

نصف پای بره

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰