قیمت نفت در اولین روز از سال ۱۴۰۱ هجری قمری ۳ درصد افزایش یافت – قدس آنلاین | ایستگاه خبریقیمت نفت در اولین روز معاملاتی اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ همراه خود انبساط ۳ درصدی در کنار بود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، همراه خود برای درمان تداوم هماهنگی کاهش ساخت اوپک پلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی ۱۳۰ درصدی اعضا به این هماهنگی، قیمت نفت اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ آغاز به افزایش کرد.

فشار های تمدید شده مدت بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیز به افزایش قیمت کمک کرده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری تحریم هایی را علیه نفت روسیه اعمال کرده اند.

همراه خود این جاری، صادرات بنزین روسیه به اروپا تغییری نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمله تأثیری بر مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند صادرات بنزین روسیه نداشت.

نفت نپخته برنت در پیشنهادات همین الان الکترونیک همراه خود ۳ سهم افزایش به ۱۱۱ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ عرف در هر بشکه رسید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص نفت نپخته آمریکا همراه خود ۳.۳ سهم افزایش به ۱۰۸.۲۰ دلار رسید.

مدیریت شیوع کرونا {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود بالا‌های جدید ویروس در ماه‌های فعلی، در کنار همراه خود واکسیناسیون در عمق، تقاضا برای نفت را افزایش داده است کدام ممکن است در کنار همراه خود فشار‌های سیاسی، قیمت نفت را در نهایت به ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۳۹ دلار در هر بشکه رسانده است. . روزهای سال

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/