قیمت سکه ریزش کرد/ دلار دست به عصا شدنرخ حواله نیما در امروز وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد. دسترس در بازار سلیمانیه هم در امروز نرخ دلار به دلار تهران نزدیک شد. دلار هرات هم بالای ۲۷ هزار ۳۵۰ تومان به کالا رسید.