قیمت تبلت اپل و لنوو امروز + جدولدر جدول زیر می توانید قیمت تبلت های اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنوو را تفسیر کنید. برای راحتی یافتن تبلت صحیح همراه خود بودجه شخصی، لیست قیمت بر ایده برند اجتناب کرده اند بودجه‌ترین به پرهزینه‌ترین طبقه‌بندی شده است.