قیمت بین المللی غلات و نهاده ها


قیمت خوراک در بازارهای جهانی همچنان در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان به پنج.۵ دلار در هر بشل رسیده است.

در جستجوی افزایش فعلی قیمت ذرت کدام ممکن است عمدتاً برای خوراک دام استفاده تبدیل می شود، قیمت موارد برای عجله به انبساط شخصی شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها همین الان به پنج.۵ دلار در هر بوشل افزایش کشف شد.

بر ایده داده های بلومبرگ؛ قیمت این محصول اساس در ۵۲ هفته قبلی ۵۵ نسبت مرتفع است.

قیمت ذرت اجتناب کرده اند ۴۹۸ دلار به ۷۶۷ دلار در هر بوشل در سال قبلی مرتفع است.

قیمت گندم شناخته شده به عنوان منصفانه محصول استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در ایمنی غذایی جهان همین الان ۱۳.۲۵ دلار در هر بوشل افزایش کشف شد.

قیمت این محصول بی نظیر همین الان ۱.۲ نسبت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگه های انبساط قیمت در روزهای فعلی را پایان دادن کرده است.

قیمت محصولات اساسی {به دلیل} وقفه در در دسترس بودن پس اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ارتش اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تقاضای بیش از حد برای ذخیره این موارد در ملت ها، روز {به روز} در جاری {افزایش است}.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری کشورهای صادرکننده صادرات شخصی را به حداقل رساندند به منظور که دیروز روسیه مشکلات صادرات هفتگی شخصی را به ۱۰۱ دلار در هر تن افزایش داد کدام ممکن است بالاترین رقم در گذشته تاریخی است.

قیمت بین المللی غلات و نهاده ها

گروه ملل متحد نسبت به افزایش بی سابقه قیمت نفت، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات لبنی هشدار داد

گروه ملل می گوید قیمت غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن خوراکی طی ماه قبلی {به دلیل} نبرد ارتش روسیه همراه خود اوکراین مرتفع است.
گروه ملل متحد نسبت به افزایش بی سابقه قیمت نفت، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات لبنی هشدار داد

گروه خواربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ملل متحد (فائو) گفتن کرد کدام ممکن است نبرد ارتش روسیه همراه خود اوکراین طی منصفانه ماه قبلی شاهد کاهش بی سابقه قیمت جهانی غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت {بوده است}.

فائو در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است غذاهای بی نظیر جهان در ماه مارس در بحبوحه بدتر کردن فشار های ارتش در دریای سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی شگفت آور از نزدیک افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالاترین مرحله گذشته تاریخی رسید.

در ماه مارس، شاخص قیمت چرخ دنده غذایی فائو ۱۲.۶ نسبت اجتناب کرده اند فوریه به ۱۵۹.۳ افزایش کشف شد کدام ممکن است بالاترین انبساط ماهانه اجتناب کرده اند زمان پرونده داده ها در سال ۱۹۹۰ است. این شاخص اصلاحات ماهانه در سبد غذایی اساسی {در سراسر} جهان را نماد می دهد. افزایش حال برای ادغام کردن قیمت های بی سابقه روغن های خوراکی، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت است.

فائو ذکر شد: قیمت شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر به میزان قابل توجهی مرتفع است.

گروه خواربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ملل متحد (فائو) اخیرا هشدار داده است کدام ممکن است {به دلیل} نبرد ارتش روسیه همراه خود اوکراین، قیمت چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت چرخ دنده غذایی ۲۰ نسبت تولید دیگری افزایش خواهد کشف شد کدام ممکن است در نتیجه افزایش سوء خورده شدن {در سراسر} جهان ممکن است.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بهترین صادرکنندگان گندم، ذرت، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن آفتابگردان روی زمین هستند. صادرات اوکراین متوقف شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های غرب علیه روسیه بالقوه است صادرات غلات این ملت اجتناب کرده اند بنادر دریای سیاه را متوقف تدریجی.

اوکونجو آویلا، دبیر کل گروه خرید و فروش جهانی، تعدادی از روز پیش هشدار داد کدام ممکن است این مورد ممکن است به قحطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش های مرتبط همراه خود چرخ دنده غذایی در کشورهای فقیر، به طور قابل توجهی در آفریقا منجر شود.

روسیه تعرفه صادرات گندم را به مرحله بی سابقه ای افزایش داد

روسیه تعرفه صادرات گندم را به ۱۰۱ دلار در هر تن افزایش داد کدام ممکن است بالاترین رقم در گذشته تاریخی است.

راچاتودی ذکر شد کدام ممکن است روسیه مالیات صادرات گندم شخصی را به بالاترین میزان شخصی یعنی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ دلار در هر تن افزایش داده است.

این مقدماتی بار است کدام ممکن است روسیه تعرفه صادرات گندم را به بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ دلار در هکتار افزایش می دهد. برای نزدیک به ۴ هفته متوالی، روسیه مشکلات صادرات گندم را افزایش داده است.

روسیه علاوه بر این تعرفه صادرات جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت را به همین ترتیب به ۷۵.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰.۶ دلار در هر تن افزایش داد.

به آموزش داده شده است vp اتحادیه غلات، احتمال افزایش مشکلات صادرات غلات در روزهای بلند مدت موجود است.

وی ذکر شد: شرایط جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سختی ساخت این محصول اولین در دنیا باعث شده به همان اندازه چنین تصمیماتی برای مشکلات صادراتی متعهد شدن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود قیمت ها به طور پیوسته کاهش یابد با این حال کاهش فوری قیمت ها بعید به نظر می رسد مانند است.

معاون اتحادیه غلات روسیه ذکر شد: قیمت غلات نزدیک به ۴۰۰ دلار در هر تن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است تصمیماتی برای مدیریت صادرات گرفته شود.

بر ایده این گزارش، قیمت گندم در ماه قبلی {به دلیل} ترس اجتناب کرده اند اختلال در در دسترس بودن {به دلیل} نبرد ارتش بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، هر ۲ صادرکننده اصلی گندم کدام ممکن است ۳۰ نسبت خواستن جهان را تامین می تدریجی، به بالاترین مرحله شخصی در تعدادی از سال فعلی رسید. آقایان احترام برای اطلاع اجتناب کرده اند قیمت قرص ها می توانید به موقعیت یابی کیمیاذر مراجعه نمایید.

*** محتوای این متن تبلیغاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرنا مسئولیتی در قبال آن ندارد.