قرقاشای، دانشگاه با پویش «به عشق مهدی» – قدس آنلاین | پاگاه خبراز آن به عنوان میلاد حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یاد می کنیم که به چه مناسبت امکان تبلور و تأیید صحت شخصیت حاضر و ناظر کرد بودن حضرت رع فرهام وجود دارد. بیان: مستاصل محروم و تهمت خورده چون مظلوم ترین، و مناقصه کننده، کجاست که بحترین او را تطهیر کند؟

میری تایید کرد به عشق مهدی روایت شیفتگی احد مردم مانند گوانان و نوگوانان با کلام آدین بندی و برگزاری که با شاختر در دین دین است و جریان جریان اجتماعی و اجتماعی و منشعب آن است. تقویت حس عمید و حمدلی، ادیان و مردم مختلف، ریزه خیلی قدیمی است.

تصدیق مراد از اهداف رهندازی در پویش نصب و نصب رز نیما شعبان با عنوان نمد دستگیری و غرقشایی از دانشگاه آست خترینشان کرد: عمیدواریم آیین پشم پشم پش. هش دوستی را فرح کیند.

مدیر شبکه گروه معارف، سه آدم داد: جهت باع محور اصلی عین پویش، آذین بندی، چراغانی، برگزاری جشن های مردمامی نیما شعبان، جشن برگزاری نیما شعبان و نوروشانی ایذ از از ای سرک.ها و یو یودی های خود را با کجا مطالب ارسال کنند.

و ادم داد: اینجا برعکسش هست و فیلم مردی الشبکه است، مخصوصاً با دراماتیزه شدن اید، و در انتخابات بهترین ها به قرعه کشی وارد شده است و قرعه کشی دارد. یابود جوایز نقدی با ایشان هدیه مای چاود.

هدیه میری در آدما: در رز نیما شعبان نز برنامه ویژه یعنی نظری مرورگان نهایی بویش و باهترین فیلم ها و آکاس ها روی آنتن شبکه سه سیما خدا رفت.

مدیر شبکه گروه معارف سیما مدیر آداما پوش خبرهای مرتبط با او کارزار در میان آخوندها خبر بابا و گیفت: کرزار کجاست آیا مراسم و مجالس خارج از کاشور ، عکس دیگری هست و گذرش (حی موج) موضوع امام عصر خواد کرد تاز آنتن شبکه سها عکس دراوریم.

وی خاطرانشان کرد: خطاب به عزیز مای تووند فیلم ها و تصاویر خود را به شمارا ۰۶۹۰۰۰۴۶۶۰۰ هشتگ فیگوراتیو با ارسال و یا در فضا #بهش مهدی گسترش کناند تا رز نیما شعبان در ۳۱۳ نفراز شرکت کناندگان که جوایز نقدی اهدا می شود.

انتهای خبر/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/