قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا و تقابل گواردیولا با سیمئونه – قدس آنلاین | ایستگاه خبریهشت نیروی کار حاضر در مرحله ۱ چهارم آخرین لیگ قهرمانان اروپا حریفان شخصی را می شناسند.

به گزارش قدس اینترنت، قرعه کشی مرحله ۱ چهارم آخرین لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شد و هشت نیروی کار حاضر {در این} مرحله حریفان شخصی را خاص کردند.

طبق قرعه کشی این دیدارها در مرحله ۱ چهارم آخرین برگزار تبدیل می شود: (نیروی کار هایی کدام ممکن است اسامی آنها اول اشاره کردن شد میزبان تفریحی سر خورد خواهند بود).

* چلسی – رئال مادرید

* منچسترسیتی – اتلتیکو مادرید

* ویارئال – بایرن مونیخ

* بنفیکا – لیورپول

دیدارهای مرحله نیمه آخرین به رئوس مطالب زیر {خواهد بود}:

* به دست آورد (منچستر سیتی – اتلتیکو مادرید) – به دست آورد (چلسی – رئال مادرید)

* به دست آورد (بنفیکا – لیورپول) – به دست آورد (ویارئال – بایرن مونیخ)

تفریحی بازگشت {در این} مرحله اجتناب کرده اند رقبا ها در روزهای ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های بازگشت در ۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود به همان اندازه وظیفه ۴ نیروی کار راه یافته به مرحله نیمه آخرین خاص شود. مسابقات. لیگ قهرمانان.

تفریحی های سر خورد مرحله نیمه آخرین لیگ قهرمانان اروپا در روزهای ۶ و هفت می را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های بازگشت در ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ می برگزار تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/