قرآن به خط امام سجاد (علیه السلام) در کتابخانه آیت الله مرعشی


عقیق: فاطمه العبادی: مرجع فقید شیعه، حضرت آیت الله سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، مصادف همراه خود اربعین حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خانوار ای عظیم اجتناب کرده اند علما در نجف اشرف دیده به جهان گشود. پدرش آیت الله سید شمس الدین محمود مرعشی اجتناب کرده اند فقهای زمان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدرسین نجف بود. دروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح دروس حوزوی را در نجف گذراند به همان اندازه اینکه در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سالگی به سطح اجتهاد رسید. در آن نقطه رسم بر این بود کدام ممکن است در سفر تابستانی مدارس کدام ممکن است هوای نجف فوق العاده خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتابی است، طلاب به ایران برمی گشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اول مهرماه یک بار دیگر راهی نجف اشرف می شدند. معمولاً مرحوم آیت الله مرعشی نجفی {به دلیل} مشکلات پولی این بازدید را قبول {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نجف می ماندند. وی اجتناب کرده اند این دوران چنین نقل می تدریجی: «تمام تابستان را به بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود یکدیگر گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه بتوانیم هوای خوب و دنج تابستان را تحمل کنیم، زمان ها به استخر می رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه {طلوع آفتاب} در استخر می ماندیم. گروه های بحث آموزشی.» «ما تیز کردن می کردیم».

پس اجتناب کرده اند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سالگی برای دیدار اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زیارت امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) عازم ایران شد. این بازدید همراه خود بهره مندی اجتناب کرده اند دروس برخی اجتناب کرده اند اساتید عالی تهرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) در کنار بود. روزی کدام ممکن است ایشان در قم اقامت داشتند همراه خود مرحوم آیت الله حائری شناخته شده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله حائری {در این} دیدار به ایشان گفتند کدام ممکن است رضاخان همراه خود جدیت در آبادانی ملک می کوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه ما به اساتید خوبی مثل خواهید کرد نیازمندیم. اجتناب کرده اند این رو آن مرحوم به تقاضا حاج شیخ عبدالکریم الحایری پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان معلم مناسب عظیم در قم ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال لحظات عمر {در این} دیار اقامت کرد.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است آیت الله مرعشی نجفی در نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اجازه اجتهاد را کسب کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مرحوم همراه خود هدف تقریب مذاهب ارتباط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکمی همراه خود عرف داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مورد ملاحظه آنان بود. چندین کتاب اجتناب کرده اند او {در این} زمینه آشکار شده است. بر همین ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رسیدن به سرعت همراه خود کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی کدام ممکن است مجموعه عظیمی اجتناب کرده اند دارایی ها اسلامی است، همراه خود فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرعشی نجفی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردیم کدام ممکن است می فرماید: به رئوس مطالب زیر است:

قرآن به خط امام سجاد (علیه السلام) در کتابخانه آیت الله مرعشی

آیت الله مرعشی نجفی اجتناب کرده اند چه روزی به ترکیبی آوری کتب اسلامی کنجکاوی مند شد؟

مرحوم پدربزرگم کنجکاوی زیادی به کتاب مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری کتاب داشت، با این حال پدرم اصولاً اجتناب کرده اند خودش به آنها اهمیت می داد. پدرم در یکی اجتناب کرده اند نظر های روزانه شخصی می گوید: زمانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازار نجف می گذشتم، متوجه شدم انواع زیادی اجتناب کرده اند طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب ناحیه نجف به کاروانسرایی به تماس گرفتن قیصری دسترس در بازار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید دارند. این کاروانسرا کتاب های علمای در جاری نابودی را به فروش عمومی می گذارد.

آیت الله مرعشی نجفی در مسافرخانه متوجه شد کدام ممکن است اصولاً این کتاب ها را خصوصی به تماس گرفتن کاظم دلال خریداری کرده است. کاظم دلال مشاور استعمارگران عجیب و غریب در بغداد بود. ایشان فرمودند همراه خود دیدن این صحنه فوق العاده متاثر شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توسل به حضرت علی (علیه السلام) انتخاب بدست آوردم نگذارم این انگشت نوشته های ارزشمند اجتناب کرده اند نجف خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت بیگانگان بیفتد.

بعد از همه مرحوم پدرم {به دلیل} وضعیت نامناسب پولی، لازم بود پس اجتناب کرده اند شروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث، اجتناب کرده اند عالی وعده غذایی صرف تذکر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارگاه شالیکوبی مشغول به کار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند عصر در اتاق نیز نماز کرایه بخواند به همان اندازه به شما گزینه بدهد تمام قیمت های شخصی را بگذراند. این رسید برای گرفتن کتاب.

پس می توان اظهار داشت مجموعه کتاب های آیت الله مرعشی اجتناب کرده اند ۱۸ سالگی به بعد آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به ایران آمدند کتاب های زیادی ترکیبی آوری نشد. مرحوم والد نیز در ایران به ترکیبی آوری کتاب یکپارچه می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً کتاب های ایشان در ایران ترکیبی آوری می شد. اجتناب کرده اند تذکر کتب اسلامی شیعه اجتناب کرده اند تذکر وسعت مجموعه کتاب های پدرم اولین گروه روی زمین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله این کتاب ها می توان به کتب همراه خود جاده برتر اجتناب کرده اند قرن چهارم به همان اندازه کنون ردیابی کرد. کتابخانه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان مرحوم مرعشی در بین دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی فوق العاده ترجیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه نزدیک به ۳۰۰۰ مشتری ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی اجتناب کرده اند این کتابخانه می باشد.

قرآن به خط امام سجاد (علیه السلام) در کتابخانه آیت الله مرعشی

* چه روزی به در نظر گرفته شده تحمیل کتابخانه افتادید؟

در شبیه به زمان کدام ممکن است علمای مرتبط همراه خود دانشگاهیان را کافر می گفتند، حاجی آقا همراه خود دانشگاهیان ارتباط داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته بسیار زیاد اجتناب کرده اند اساتید دانشکده اجتناب کرده اند جمله مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، عباس اقبال آشتیانی، محمود شهابی، ایرج افشار، حسین کریمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران اجتناب کرده اند دارایی ها منزل ایشان کدام ممکن است به قم می به اینجا رسید استفاده می کردند، معمولاً در روزهایی کدام ممکن است پدر اجتناب کرده اند بازدید کننده می پذیرفت، مادر ما ناهار مهمانان را همراه خود سوپ جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیک پذیرایی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه بحث آموزشی بین آنها پیش می به اینجا رسید. .

همراه خود افزایش انواع کتاب هایی کدام ممکن است تولید دیگری جایی {در خانه} نداشت، آیت الله مرعشی نجفی به در نظر گرفته شده ساختمان کتابخانه ای برای پدر ۴ دانشگاه علمیه برای طلاب افتاد. در یکی اجتناب کرده اند این مدارس کدام ممکن است در جاده ارم، جاده حال آیت الله مرعشی نجفی، نزدیک حرم قرار داشت، ۲ حجره برای کتابخانه در تذکر گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ساختمان آن کتابخانه ای ساختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن کتابخانه همراه خود ضعیف جا مواجه شد. پس اجتناب کرده اند تحویل داد عالی سال.. خودت را پیدا کن پایین کتابخانه حال خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چندین طبقه ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره کتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع بیش اجتناب کرده اند قابلیت بود، این کتابخانه به تشیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش علمیه شناخته شده است، خانه های احاطه را خریداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه را تجهیز کنید. . به آگاه امام ۱۲ منزل تولید دیگری خریداری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان عکس به مساحت ۱۶ هزار متر مربع به کتابخانه اضافه کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه کتابخانه مرحوم مرعشی نجفی ۲۵ هزار متر مربع زیربنا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز به بروزترین tp-date از دستگاه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروزترین tp-date فرآیند عکاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکن کتاب.

* برای تهیه کتاب همراه خود چه مشکلاتی مواجه شدند؟

گاهی ترکیبی آوری کتاب ها همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات انتقادی در کنار بود، اجتناب کرده اند جمله یادی اجتناب کرده اند پدرم {در این} زمینه; مرحوم والد زمانی دسترس در بازار نجف پیرزنی را دید کدام ممکن است تخم‌کالا می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی کتابخانه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا آن کتاب نیز اجتناب کرده اند کتاب‌هایی بود کدام ممکن است حاج آقا سال‌ها دنبال آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر می‌توانست. اجتناب کرده اند داده ها‌آموزان دانشگاه‌ای کدام ممکن است کتاب را اجتناب کرده اند او می‌خرند، پول قرض کن. کتاب را به ممکن است بفروش پیرزن. شبح کاظم دلال پیرمرد در زندان را نپذیر از پیرزن می‌ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پذیرد کتاب را به کاظم دلال، پدری کدام ممکن است می‌فروشد، بدهد. بعد اجتناب کرده اند یکی ۲ ساعت مأموران پلیس به دبیرستان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر را دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد مشاور ارتش کنسول انگلیس در نجف اشرف بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است کتاب را ارائه می دهیم می‌دهم، با این حال اجازه دهید عالی مدل اجتناب کرده اند آن را تهیه کنیم، سپس می‌گیریم. کتابی کدام ممکن است آنها می پذیرند.

این داستان یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی بود کدام ممکن است در ترکیبی آوری کتاب ها پیش می به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات عکس معادل مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی سفرهای بیش از حد به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای مختلف وجود داشت، بیشتر اوقات این مسیر را پیاده می رفتم، مثلاً دفترهای خاطرات به دستم می رسید کدام ممکن است در بابل بسیار زیاد کتاب در بازار وجود داشت در این مد نزدیک بود چندین بار به دره بیفتم.

آنقدر این کار را دوست داشتیم کدام ممکن است هر وقت می شنویم کتابی هست مثل عقاب دنبالش می گردیم. عالی بار مرا به دره ای در بروگر انداختند، با این حال خدا را شکر {به دلیل} بارش از حداکثر برف به تخته سنگ هر دو سنگ روی حیله و تزویر برخورد نکردم. اصولاً کتاب ها اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها هستند.

* در زمان حیات آیت الله مرعشی تعدادی از مدل ترکیبی آوری شد؟

مجموعه کتابهای او تقریباً ۳۰۰۰۰ مدل خطی بود، با این حال امروزه حدود ۶۰۰۰۰ عنوان، ۴۰۰۰۰ مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۸۵۰۰۰ عنوان در کتابخانه حال است. آنها کتابهای کاغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرمی هستند، با این حال اصولاً قرآن بر روی منافذ و پوست نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کتابخانه مصحفی همراه خود کاغذهای چرمی است کدام ممکن است منسوب به امام سجاد علیه السلام است. یکی اجتناب کرده اند مشاوران عالی دنیا اجتناب کرده اند ترکیه {در این} باره اظهار تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی کرد کدام ممکن است این کلام خداوند اجتناب کرده اند سبط امام سجاد علیه السلام است.

چرا مرحوم آیت الله مرعشی نجفی را احیاگر کتابخانه های شیعه نامیدند؟

روزی کدام ممکن است پدرم در جستجوی مدل های خطی بود، فضای محله آموزشی در املاک به گونه ای بود کدام ممکن است {هیچ کس} به مدل های خطی ملاحظه نمی کرد، با این حال کاری به حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای کنونی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترکیبی آوری کتاب انتقادی بود.

* اگر یادآوری ای {در این} زمینه دارید همراه خود ما {در میان} بگذارید:

یادآوری عجیبی {در این} زمینه دارم کدام ممکن است اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند شهرهای شمالی به ما گفتند کتاب در بازار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان فوق العاده خنک است، رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب هایی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیدنشان سوال کردن کردم آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب را قیمت گذاری کردم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اینکه کتاب را خریدم او را در آغوش بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به گریه کردم صاحب کتاب اظهار داشت: آقا چرا گریه می کنی کتاب فوق العاده ارزشمندی است نویسنده کتاب راضی هستم. ساعت صبح است، به پدرم زنگ زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر دادم کدام ممکن است نسب شیخ را یافته ام، پدر اظهار داشت: به همان اندازه اجتناب کرده اند شمال برنگردی خوابم نمی برد، پس گریه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ رکعت شکر به جا آوردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت این بهتر از پاداش است. اگر تمام دنیا را به ممکن است می دادی، آنقدر راضی نمی شدم.

مرحوم شیخ طوسی بهترین عالم شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب حدیث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسس بخش علمیه هزار ساله در نجف اشرف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حق مایه مباهات شیعیان هستند. عجیب و غریب ترین مدل ای کدام ممکن است {در این} کتابخانه داریم چیست؟

* عجیب و غریب ترین کتاب چیست؟

قرآنی است کدام ممکن است قدمت آن به اوایل قرن دوم می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به امام سجاد (علیه السلام) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملکی بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند رحلت آن حضرت به فروش عمومی گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به کتابخانه ی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) منتقل شد. آیت الله مرعشی نجفی علاوه بر این کتاب های درمورد به قرن پنجم به زبان عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی در کتابخانه حال است.

* کتاب های VIP ها در کتابخانه چیست؟

اجتناب کرده اند همه علمای مهم شیعه، اجتناب کرده اند جمله ملا عبدالله شوشتری، سید نعمت الله جزیری، شیخ بهایی، فایز کاشانی، ملاصدرا، مردامد مرعشی، علامه حلی بن الانبری، ابن بطریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فخرالمحقق، ابن پرومند علامه. حلی، علامه مجلسی، محاق حلی، مرحوم نراقیها شیخ اعظم انصاری، شیخ فضل نوری شهید {در این} کتابخانه مدل خطی است، گنجی در دنیا اینگونه نیست. ضمناً برخی اجتناب کرده اند آثار علمای اهل عرف {در این} کتابخانه به جاده شخصی حال است اجتناب کرده اند جمله الصفدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

* خواه یا نه این کتابخانه دارای دارایی ها خارجی نیز می باشد؟

مطمئنا، مراجعین خارجی زیادی هستند کدام ممکن است هر هفته در گذشته اجتناب کرده اند فاجعه کرونا اجتناب کرده اند اروپا، آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقا می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها حال {در این} کتابخانه عظیم جهانی حاجی آقا ۷۰ سال نماز جماعت در سه وعده وعده های غذایی در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) استفاده می کنند. تولیت سابق حرم به پاس خدماتش قبری در سه متری قبر حضرت معصومه (سلام الله علیها) در سرداب زیر حرم مطهر قرار داده است با این حال در کتاب خواه یا نه می گذرم نوشته است. جدا این قبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی قبری در سالن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه کتابخانه را باید زیر پای {افرادی که} برای مطالعه کتاب محمد صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم به کتابخانه می توسعه دفن کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است آرزو می کنم ناخوشایند پاهایشان را پاک کنم.

* در طولانی مدت اگر نکته ای هست اطلاع دهید:

در خاتمه یاد آور می شویم کدام ممکن است دستور قرارداد حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار آموزشی مرحوم آیت الله حاجی آقا مصطفی خمینی فرزند امام خمینی (ره) کدام ممکن است به موجب آن امام بزرگوار به این کتابخانه عظیم اهدا شده است. {در میان} گنجینه های این کتابخانه تن هزار مدل خطی ممهور به مهر علمای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاطین صفوی زندیه قاجار موجود است. برخی اجتناب کرده اند گنجینه های این کتابخانه کتاب های چاپی است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند چهارصد سال در گذشته اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن زبان عربی در اروپا آشکار شده است. هر ۲ محتوای متنی عربی کتاب القانون فی الطب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب الخلاص فی اللوقیق در رم ایتالیا در سال ۱۵۹۳ آشکار شد، با این حال ظاهراً چون حروف اصولاً چوبی بودند، بیش اجتناب کرده اند صد مدل آشکار نشد. {در این} کتابخانه عظیم جهانی متون چاپی باستانی زیادی موجود است. اولین کتاب های آشکار شده در ایران، ترکیه، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره نیز {در این} کتابخانه حال است.

تأمین: مهر