قتل ۴ زن در میاندوآب


دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب میاندوآب اجتناب کرده اند شیوع ۴ فقره قتل عمد در شهرستان باروق میاندوآب خبر داد.

 قتل عمد در شهرستان باروق میاندوآب

  رویداد۲۴جهانگیر مسعودی دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب میاندوآب اجتناب کرده اند شیوع ۴ فقره قتل عمدی در صبح در این زمان در شهرستان باروق میاندوآب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: قاتل کدام ممکن است شخص خاص همراه خود وابستگی از حداکثر به چرخ دنده مخدر است مرتکب، قتل ۴ نفر خانم در یک واحد روز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمترین زمان قابل دستیابی همراه خود کار از واقعی قضایی – انتظامی تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار ضابطین برای تحقیقات تا حد زیادی قرار گرفته است.


تا حد زیادی بیاموزید: حمله گرگ‌ها مدارس خلخال را تعطیل کرد


وی ذکر شد: خوب نفر مرد کودک نوجوان هم {در این} حادثه شکسته کدام ممکن است جاری کلی وی خوشایند است.

دادستان میاندوآب شکسته نشده داد: ادامه دارد انگیزه قاتل اجتناب کرده اند ارتکاب قتل‌ها معلوم نیست.

مسعودی ضمن همدردی همراه خود خانوار مرحومین همه را به خویشتن داری دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به کرد: تجهیزات قضایی همراه خود قاطعیت پیگیر موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب را به مجازات قانونی خواهد رساند.

باروق همراه خود ۷۲ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ هزار نفر باند در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تیر ماه سال قبلی براساس مصوبه هیات مقامات اجتناب کرده اند بخش به شهرستان بهبود یافته است.