قاچاقچی ماینر در دزفول محکوم شد


  مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار داشت: قاچاقچی ماینر در شهرستان دزفول به صنوبر جزای نقدی محکوم شد.

 نعمت اله بیرانوندی دقیق کرد: گزارشی مبنی بر اختراع انواع
هشت تجهیزات ماینر قاچاق ( تجهیزات استخراج فارکس ) اجتناب کرده اند سوی فرماندهی انتظامی
دزفول به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان کشتی شد.

وی اظهار داشت: بخش معامله با کننده پس اجتناب کرده اند اخذ حفاظت متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعلام اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرز شدن تخلف انتسابی اقدام به صدور رای کرد.

بیرانوندی دقیق کرد: جدا از ضبط کالا متهم به مبلغ بیش اجتناب کرده اند ۳۷۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.