قانون ریال چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ دولت با نماد ریالی به دنبال چیست؟
این اقتصاددان معتقد است؛ تنها چیزی که توکن ریال به اقتصاد کمک می کند این است که در صورت محبوب شدن، بانک مرکزی مجبور نیست هزینه چاپ اسکناس یا ضرب سکه را متقبل شود و به نظر می رسد ریال دیجیتال چندان جنبه اقتصادی نخواهد داشت. تأثیر.