قانون، تولیدکنندگان قیر را در معرض خطر تعطیلی قرار می دهد! – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبری


مخالفت وزیر نفت همراه خود تمدید قوانین قیر موضوع تفاهم نامه قوانین بودجه سال ۱۴۰۰.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، جواد اوجی وزیر نفت همراه خود کشتی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مخالفت شخصی را همراه خود مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قوانین قیر موضوع تفاهم نامه قوانین بودجه ۱۴۰۰ ادعا کرد. {به روز}. نوک شهریور امسال

وزیر نفت نوشت: وزارت نفت در سال قبلی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان داروها اولین قیر (وکیوم باتوم) را به تجهیزات های اجرایی عرضه می داد. با این حال بودجه های سالانه منصفانه ساله برای کنترل ارزش های پولی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ وظایف قانونی اجتناب کرده اند سالی به سال تولید دیگری باعث اختلال در نظام پولی مقامات تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رغم تذکر متخصصان وزارت نفت، نمایندگان مهلت عرضه داروها اولین قیر موضوع قوانین بودجه ۱۴۰۰ را به همان اندازه نوک شهریور ماه ۱۳۸۰ تمدید کردند.

اوجی: تمدید قانون قیر پاک منجر به بی نظمی بودجه می شود

به آگاه آقای اوگی، این اقدام مجلس {به دلیل} محدودیت های لجستیکی پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی در ملت، عرضه داروها اولین قیر درمورد به قوانین بودجه سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مناسب وظایف قانونی را به تاخیر می اندازد. در پایان در نتیجه تکرار این ساختار در اصول این بودجه کلی.. تخلفات آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تبدیل می شود.

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کتاب وزیر نفت آمده است کدام ممکن است چون ماده اولین قیر اجتناب کرده اند پالایشگاه ها در ازای عرضه نفت نپخته به صورت ماهانه اجتناب کرده اند پالایشگاه ها اکتسابی می شد، داروها اولین تسویه نمی شد. قیر در سال ۱۴۰۱ همراه خود نفت نپخته در سال ۱۴۰۰، نمایندگی سراسری نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزانه دری کل ملت را همراه خود اشکال مواجه می تنبل.

اوجی: تمدید قانون قیر پاک منجر به بی نظمی بودجه می شود

مشاور وزیر راه: تمدید قوانین قیر پاک باعث محافظت سهمیه راهسازی در سال قبلی تبدیل می شود.

نمایندگان در مونتاژ علنی روز {بیست و سوم} وروردین کلیات ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق آن را برای از سرگیری زمان عرضه قیر اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ به همان اندازه نوک شهریور ۱۴۰۱ موضوع بند (ز) تفاهم نامه تصویب کردند. قوانین بودجه ۱۴۰۰ برای کل ملت.

آقای میرشفیع مشاور وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی {در این} خصوص اظهار داشت: پارسال {به دلیل} ابلاغ دیرهنگام قوانین، عرضه قیر متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های راهسازی آسیب دید. برخی اجتناب کرده اند تعهد‌ها این دلیل است متوقف شده‌اند. لایحه جدید مجلس به محافظت سهمیه ضایعات سال قبلی {کمک می کند}، این در حالی است کدام ممکن است تجهیزات های اجرایی مشابه وزارت راه اصولاً سهمیه شخصی را در سال قبلی خرج کردند از سهمیه اختصاص داده شده است کافی نبود.

دبیر صفحه بحث قیر: توقف عرضه داروها قیر در سال ۱۴۰۰ خلاف قوانین بودجه است.

همتی، دبیر صفحه بحث قیر ایران نیز اظهار داشت: دستور توقف عرضه وکیوم استو اختصاص داده شده است ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند سوی وزارت نفت، نقض قوانین بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وزارتخانه تنها ممکن است اجتناب کرده اند تیرماه به همان اندازه شهریورماه نسبت به تمدید آن اعتراض تنبل. مقامات همراه خود اصرار مجلس مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ محدودیتی {در این} زمینه قائل نیست.

وی می گوید: «وزارت نفت همراه خود تفسیر نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور اصل توقف عرضه وکیوم باتوم ها، یعنی حواله های تایید شده صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده آن صنوبر شده، نمایندگی های قیر را کشف نشده افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی قرار داده است. ” باید سوال کردن کرد کدام ممکن است چرا وزارت نفت ساخت وکیوم وکیوم می خواست در قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ را به تعویق انداخته است کدام ممکن است اکنون سوئیچ ساخت اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۱۴۰۲ همراه خود بهانه های لجستیکی باعث بی انضباطی بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرای مناسب قوانین شده است. قوانین وظایف .. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای عدم امکان بدست آوردن به نتیجه مورد پیش بینی، امتحان شده برای دخالت شورای نگهبان؟

به آگاه آقای حامتی، متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران معاون اول، مغایرت های قانونی را به وزیر نفت گزارش کرده اند.

رانت محکم قیر سازان معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند نمایندگان برای توسعه قوانین قیر خالص امتحان شده می کنند

ردا مختار کارشناس صنعت نفت اظهار داشت: تهیه کالا در زنجیره خوب ارزش بدون هیچ هزینه ای غیرممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواری در توسعه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا را داریم. این رانت هر بار به همین صورت در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار مجلس موضوع قیر خالص را تصویب کرد. علت موافقت اکثر نمایندگان مجلس همراه خود این ساختار اینجا است کدام ممکن است مشاور همراه خود افراد، شهرستان، پیمانکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مختلف بخش انتخابیه برخورد می تنبل. گاه تقاضای مردم دلیلی است کدام ممکن است آنها جستجو در دوباره پر کردن قیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه امتحان شده می‌کنند افراد را به رأی بیاورند به همان اندازه چشم اندازها بیرونی برای او یا او فراهم کنند. معمولاً این امکان موجود است کدام ممکن است پیمانکاران ارزش های انتخاباتی شخصی را تامین کنند.

وی می گوید: نمایندگان در وسط های قبلی حتی می گفتند برای تامین خواستن ملت به قیر باید اجتناب کرده اند منابعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هدفمندی یارانه ها به بازو می آوریم استفاده کنیم با این حال چون در قوانین هدفمندی یارانه ها چنین چیزی وجود نداشت تصویب نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زمان ردیابی کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند دارایی ها وزارت نفت برای تامین قیر استفاده کرده است کدام ممکن است همراه خود مخالفت وزارت نفت مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در مجلس جدید بحث خلوص ماده اولین قیر مطرح شد کدام ممکن است در آن نمایندگان مجلس مطرح شدند. آنها همواره به عدم شفافیت اعتراض کرده اند.

این کارشناس صنعت نفت اظهار داشت: نمایندگان معافیت صادرات قیر را نیز به بهانه مواجه شدن همراه خود نپخته فروشی نفت لغو کردند. در حالی کدام ممکن است نفت منصفانه ماده نپخته است، قیر بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان محصول باقی مانده روی آسفالت استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مصارف، مشابه محافظت ایزوگام، نپخته محسوب نمی شوند. دارایی ها مختلف ارقام متفاوتی برای اجاره {در این} ساختار حاضر می دهند. با این حال اکثر آنها اعداد تعدادی از هزار میلیارد تومانی را اشاره کردن کردند. متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های شناسایی شده است قیر اجتناب کرده اند این ساختار بهره مند می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصویب جدیدترین مجلس، موضوع قیر خالص به سال پولی ۱۴۰۱ منتقل تبدیل می شود، در واقع سال پولی ۱۴۰۰ به نوک رسیده است کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند قوت محکم دارد. اجاره پایین آن

به آگاه تعدادی از تن اجتناب کرده اند متخصصان اجتناب کرده اند جمله آقای بیات منش، کارشناس بازار سرمایه، یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است خواهد شد مانع اجتناب کرده اند رانت در ساختار قیر شود، شفافیت پیشنهادات آن در بورس کالا بود. با این حال به آگاه آقای چاکری یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته عمران مجلس شورا، سال قبلی {به دلیل} افزایش ۲ به همان اندازه سه برابری قیمت قیر نسبت به سال ۹۹، بورس کالا اجتناب کرده اند این توسعه بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها اولین آن بردن شد. بردن شد. تهیه کننده قیر برای عرضه به تولیدکنندگان همراه خود قیمت درخواستی نباید همراه خود اشکال تامین پولی مواجه شود.

داود محمدی، رئیس صفحه بحث قیر ایران، اواخر آبان ماه سال قبلی آگاه بود کدام ممکن است این صفحه بحث شناخته شده به عنوان متولی صنعت قیر، سامانه ای را {در این} زمینه طراحی کرده است کدام ممکن است تمامی سامانه های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی می توانند ظرف مدت سه ماه به آن است ورود داشته باشند. این تکنیک حدود ۵ ماه است کدام ممکن است سازماندهی نشده است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/