قالیباف: گروه های جهادی امید و کانون ارتباط با مردم هستند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گروه های جهادی همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شخصی در راستای محرومیت زدایی، امیدوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند دهنده افراد هستند.

به گزارش قدس اینترنت ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدیدی غیرمنتظره اجتناب کرده اند قلمرو محروم لرداف شهرستان جاسک اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود افراد دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مخلوط گروه های جهادی اتصال.

محمدباقر قالیباف {در این} بازدید اظهار داشت: در امروز آمده ایم آثار گزینه ها مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلط شخصی را اجتناب کرده اند نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زیرین ترین عوامل جغرافیایی ببینیم به همان اندازه روزی کدام ممکن است می خواهیم در وسط انتخاب گیری کنیم خطاها را تکرار نکنیم.

وی افزود: به آموزش داده شده است رئیس معظم انقلاب اسلامی نیازمند حلقه های میانی جهادی هستیم به همان اندازه بتوانیم همراه خود افراد ارتباط برقرار کنیم. گروه های جهادی باید بر رشد مسکن افراد قلمرو همراه خود قابلیت هایی کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند ارکان اساسی رشد موجود است کانون اصلی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی: مشکلات در ۱۰ روز رفع نمی شود باید افراد را بشناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را پیدا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات ظرف منصفانه سال این سیستم ریزی کنیم.

وی افزود: اقدام جهادی اینجا است کدام ممکن است ده تومان بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد تومان کار کنیم با این حال نظام اجرایی هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تومان شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسیر باید تنظیم تدریجی.

هر ساله مبلغ زیادی در بودجه برای آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های کشاورزی تخصیص می یابد کدام ممکن است اگر این بودجه {به درستی} ارزش شود مشکلی {در این} بخش ها وجود نخواهد داشت.

حسین رئیسی مشاور افراد شرق استان هرمزگان رئیس مجلس شورای اسلامی را {در این} بازدید همراهی می تدریجی.

بخشداری رداف همراه خود ۲۰ هزار نفر باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از پنجاه روستا در شهرستان جاسک یکی اجتناب کرده اند دهستان های محروم هرمزگان است کدام ممکن است در چهارصد کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است است.

اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مشکلات این قلمرو می توان به نبود راه صحیح، نبود جامعه آبرسانی ثابت، نبود جامعه تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود مسکن صحیح کشاورزی ردیابی کرد.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/