قاتل ۴ سرباز در عملیات پلیسی در بدیلم بوشهر دستگیر شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریقاتل ۴ تفنگدار نیروی دریایی متواری به احاطه کوه های دیلم استان بوشهر در عملیات پلیسی دستگیر شد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، منصفانه تأمین آگاه ذکر شد: دستگیری ۴ سرباز در پادگان نیروی دریایی کدام ممکن است در یک واحد عملیات پلیسی اجتناب کرده اند احاطه کوه های دیلم در استان بوشهر متواری شدند.

صبح در این زمان منصفانه سرباز پس اجتناب کرده اند کشتن ۴ سرباز معاصر وارد به پادگان نیروی دریایی در بوشیر ناپایدار کرد.

این شخص اجتناب کرده اند پادگان ناپایدار کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان گرفته شده بود.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/