فیلم / نفرت رئیس جمهور اوکراین جلوی دوربین
ولادیمیر زولنسکی، رئیس جمهور اوکراین هنگام مطالعه پیام ویدیویی جدید شخصی احساساتی شد.