فیلم «علی اصغر» تابوت در آغوش مادر + فیلمامروز زنان کرمانی آمدند تا به همه آنهایی که شعارهای فریبنده زن، زندگی، آزادی سر می دهند، نشان دهند که مادران و زنان عزادار حادثه تروریستی شیراز زن هستند.

عقیق: پیکر دانش آموز علی اصغر لوری گونی صبح امروز در میان حزن و گریه و گریه مردم کرمان تشییع شد و زنان، دختران و مادران کرمانی با پیکر علی اصغر هشت ساله وداع کردند. و در میان مادر گریان او دردناکتر و غم انگیزتر بود.

امروز همه شیرزنان کرمانی بر علی اصغر گریستند و با مادری داغدار اشک ریختند و به سوگ نشستند. زنان کرمانی امروز آمدند تا به هواداران بوشالی و همه کسانی که شعارهای اغواکننده ای چون “زن، زندگی، آزادی” سر می دهند نشان دهند که این مادری که امروز به سوگ فرزند هشت ساله اش می نشیند، زنی است که تمام آرزوها و لطافت ها را دارد. و لطافت مهربانی زنی که امروز باید تابوت فرزندش را ببوسد به جای اینکه گونه او را ببوسد و آرزوهایش را که اکنون پشیمانی محض است به گور ببرد، در آغوش کشیدن تابوت فرزندش است.

مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و کودکان کجا هستند تا پاسخگوی گناهی باشند که این کودک هشت ساله به خاطر آن کشته شد و این مادر جوان باید برای فرزندش غصه بخورد.

هشت سال بیشتر نداشت. او نه از اغتشاشگران می دانست و نه از آشوبگران. او فقط درگیر رویاهای کودکی اش بود…

شاید در آن روزهایی که عده ای برای ناامن کردن این آب و خاک توطئه و برنامه ریزی می کردند، آن روزها که عده ای سعی می کردند مرگ تلخ اما طبیعی را با قتل و جنایت جایگزین کنند و آن را دستاویز اغتشاشات قرار دهند. علی اصغر هشت ساله در روستایی دورافتاده با کریر کوچک بازی می کرد و از رفتن به کوه و دشت خوشحال بود و حالا…

کسانی که بیش از چهل روز است امنیت کشور را هدف قرار داده اند باید بدانند که باید مسئولیت خون هایی را که به ناحق ریخته اند به عهده بگیرند. آنها باید در قبال کودکانی که بی گناه یتیم شده اند و مادرانی که به طرز ناجوانمردانه ای گم شده اند، پاسخگو باشند.

بازدید: ۲۶