فیفا: تلاش می کنیم تا زنان ایرانی وارد ورزشگاه شوند


شرایط ورود بانوان کشورمان به ورزشگاه ها پاسخ مناسب رئیس فدراسیون جهانی فوتبال را در پی داشت.

زنان وارد ورزشگاه می شوند

مناسبت ۲ پاسخ جانی اینفانتینو کدام ممکن است برای کنوانسیون فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در دوحه حضور دارد، ورود بانوان به ورزشگاه های کشورمان بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فیفا در {پاسخ به} سوالی مبنی بر کمک به بانوان ایرانی برای دریافت پذیرش در ورزشگاه ها اظهار داشت: همراه خود رئیس فدراسیون ایران صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره بانوان ایرانی صحبت هایی داشتیم. این در روده ها ممکن است است. بیش اجتناب کرده اند سه ۴ سال پیش همراه خود رئیس جمهور روحانی صحبت هایی داشتیم کدام ممکن است برخی مسائل اصلاح کرده است، با این حال همچنان روی آن کار می کنیم.

پیش اجتناب کرده اند این زمزمه هایی مبنی بر بردن نیروی کار سراسری اجتناب کرده اند جام جهانی {به دلیل} حواشی تلخ ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان آشکار شده بود کدام ممکن است اینفانتینو آن را تکذیب کرد.