فیبر – آیا باید سبوس گندم را یک شب قبل از غذا خیس کنید؟خوردن سبوس گندم برای فیبر را شروع کنید. فقط می دانم آیا باید آن را مستقیماً به غذا اضافه کنم یا باید ابتدا آن را یک شب در آب خیس کنم؟ اگر قرار است خیس شود چگونه آن را خیس کنیم؟ با تشکر.

ارسال شده توسط / u / MeanderingNinja
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید