فرستاده سازمان ملل به یمن خواستار آتش بس در ماه رمضان شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمشاور گروه ملل در یمن ادعا کرد کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان همراه خود انصارالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران عمانی در مسقط کسب اطلاعات در مورد شومینه بس گفتگو کرده است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، مشاور گروه ملل در یمن در توئیتی نوشت: گرانس گراندبرگ در مذاکرات همراه خود ردیابی به مذاکرات اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای نوک دادن به وضعیت وخیم انسانی در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری شومینه بس.

این محل کار بر شکسته نشده گفتگوها با بیرون پرداختن به عمیق پافشاری کرد.

هانس گروندبرگ هفته قبلی در مونتاژ شورای ایمنی گروه ملل متحد اظهار داشت: “ممکن است خواستن بلافاصله به توقف خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کمک به یمنی ها را تجزیه و تحلیل می دهم، به همین دلیل اکنون همراه خود هر ۲ طرف با اشاره به خواستن به اقدام بلافاصله برای کاهش فشار صحبت می کنم. علاوه بر این فاجعه گاز را کاهش می دهد.

وی افزود: رایزنی‌های ممکن است در جاری حاضر بر میل‌های بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت برای منصفانه اصل کار چندجانبه هدفمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این تحریک کردن گفتگوی انتقادی بین یمنی‌ها برای نوک دادن به درگیری باشد.

مشاور گروه ملل افزود: یمنی‌ها همچنان اجتناب کرده اند محدودیت‌های از حداکثر ترافیکی، بسته شدن فرودگاه صنعا، شکسته نشده نبرد‌ها، افزایش پست‌های بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن راه‌های بی نظیر {در سراسر} ملت به‌ویژه در استان تعز مبارزه کردن می‌برند.

گروندبرگ علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است هرگونه اقدام لحظه ای بدون شک برای کاهش فشار در یمن تنها در صورتی دوام می تواند داشته باشد کدام ممکن است همراه خود منصفانه توسعه سیاسی حمایت شود.

ممکن است باید بگویم؛ عربستان سعودی در ۵ فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی اجتناب کرده اند تعدادی از ملت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ بی تجربه آمریکا حمله ها در عمق ای را علیه یمن فقیرترین ملت عربی به بهانه بازگشت تحریک کردن کرد. اجتناب کرده اند معزولان رئیس جمهور منصور هادی به امکانات رسیده است به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاه طلبی های سیاسی خواهید کرد کف دست یافته است.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/