فرزاد فرزین: حالم بهتر است/ مردم به شایعات توجه نمی کنند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریفرزاد فرزین خواننده مطرح موسیقی پاپ ملت کدام ممکن است در بیمارستان بستری است، ذکر شد: حالم نسبت به روزهای قبلی بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مردمان آرزو می کنم به شایعات ملاحظه نکنند.

به گزارش قدس اینترنت ، این خواننده موسیقی پاپ همراه خود تخلیه کلیپی در صفحه اینستاگرام شخصی اجتناب کرده اند همه مردمان ایران تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیچ عامل برای من می خواهم به ابعاد نعمت مردمان قطعا ارزش آن را دارد ندارد. امیدوارم در یک واحد اجرای زنده جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است حالم بیشتر شد یک بار دیگر مردمان را ببینم.

{در این} فیلم فرزاد فرزین دکتر معالج همراه خود خاص اینکه نتیجه آزمایشات نماد دهنده مسمومیت بود، گفت: روز اول {به دلیل} افت فشار خون بیهوش شد. او اکنون عفونت دارد کدام ممکن است همراه خود معامله با بالا افزایش می یابد. در حال حاضر حالش خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم زودتر خوشایند شود. پس جای اولویت نیست

تعدادی از روز پیش خبری آشکار شد فرزاد فرزین او آمیکرون دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله هوشیاری اش زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} {به درستی} پاسخ دهد.

این خواننده ستاره فیلم پاپ قرار بود همراه خود او اجرای زنده مشترکی برگزار تدریجی الیاس یلچینتاش در استانبول برگزار می تواند.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/