فرجام خیانت کشورهای مزدور به آرمان‌های فلسطین، سراشیبی سقوط استقائم مقام گروه بازاریابی اسلامی تاکید کرد:

حجت الاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی «قائم مقام گروه بازاریابی اسلامی»، بی تفاوتی بعضی اجتناب کرده اند ملت ها نسبت به ملت خودخوانده ای به تماس گرفتن اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن خیانت برخی اجتناب کرده اند کشورهای انگشت نشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدور به آرمان‌های فلسطین را چیزی جز نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراشیبی سقوط ندانست.

عقیق:حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی «قائم مقام گروه بازاریابی اسلامی» در گفتگو همراه خود خبرنگار گروه بازاریابی اسلامی همراه خود ردیابی به «روز قدس» تاکید کرد: باید هر انسان آزاده‌ای نسبت به وجود خوب رژیم آسیب رسان، سفاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودگری مثل رژیم صهیونیستی بافت اولویت تدریجی.

وی افزود: معتقدم مساله «روز قدس» علاوه بر این اینکه به فرموده حضرت امام (ره) روز «اسلام» است به جهت خطری کدام ممکن است صهیونیزم در سراسر جهان برای بشریت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب هلاکت بشریت می‌شود روز مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اهمیتی است. این درحالی است کدام ممکن است رژیم صهیونیستی، هم سلامت دنیا را را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سعادت آخرت را به خطر می‌اندازد لذا به این توضیحات مبرهن؛ «روز قدس، روز همراه خود اهمیتی است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هر انسان آزاده‌ای نسبت به وجود خوب رژیم آسیب رسان، سفاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودگری مثل رژیم صهیونیستی بافت اولویت تدریجی.

حجت الاسلام حریزاوی ادای احترام به شد: هرروزی کدام ممکن است شاهد ناهموار شدن زودتر این رژیم باشیم حتماً خوب روز به حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت بشر اضافه می تواند وبی شک، بشریت نفس دستی‌تری خواهد کشید.

قائم مقام گروه بازاریابی اسلامی همراه خود دقیق اینکه روز قدس غیر ازاینکه خوب مساله اسلامی است خوب مساله بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانهای آزاده اندیش به نیاز این موضوع پی بردند ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است روز قدس تنها معطوف به حداقل یک روز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه‌ای است برای یادآوری جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات صهیونیست‌ها؛ لذا روز قدس در سنت انقلاب اسلامی؛ روز نبرد همراه خود صهیونیست در سراسر جهان است کدام ممکن است باید به حداقل یک سنت مبدل شود.
وی همراه خود ردیابی به تماس گرفتن گذاری روز قدس در فینال جمعه ماه رمضان؛ این عنوان گذاری را اجتناب کرده اند ابتکارات حضرت امام (ره) عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محدوده در زمان حال در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان {به دلیل} آمادگی غیر سکولار امت اسلامی {بوده است} چرا کدام ممکن است {در این} ماه، مؤمنین دارای آرزو‌های محکم‌تری هستند ضمن اینکه معتقدم محدوده روز قدس خوب ابتکار در بخش گذشته تاریخی سیاسی جهان است کدام ممکن است تاکنون خیلی شبیه ای نداشته است.

حجت الاسلام حریزاوی ابراز امیدواری کرد همراه خود هم افزایی امت اسلامی در روز قدس، شاهد فرو پاشی رژیم سفاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان صهیونیزم باشیم.

وی در طولانی مدت تاکید کرد: بی تفاوتی بعضی اجتناب کرده اند ملت ها نسبت به وجود خوب ملت خودخوانده ای به تماس گرفتن اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیانتی کدام ممکن است در جاری حاضر اجتناب کرده اند سوی برخی اجتناب کرده اند کشورهای انگشت نشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدور به آرمان‌های اسلامی تفسیر می‌شود چیزی جز نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراشیبی سقوط برای این ملت ها جستجو در نخواهد داشت. این درحالی است کدام ممکن است هم مقامات پسران تحت سلطه بر ملت ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم رژیم‌های ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی آرزو خلیج فارس اجتناب کرده اند خیانتی کدام ممکن است به آرمان‌های فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام مرتکب شدند پشیمان خواهند شد.