غزافغویی مقابل ایرانی نخستوزیر رحیم صهیونیستی در دید با مک کنزی – قدس آنلاین | پاگاه خبرNakhstuzzir Razim Sionism der Dedar Ba Farmande Nerohay Trorist American der West Asia با تکرار غضافه گویهای در برابر ایرانی پردخت.

به گذرش قدس آنلاین، نفتالی بنت، نخستوزیر رحیم صهیونیستی امروز پنج شنبه با «کانث مککنزی»، فرماندا نروحی تروریست آمریکا، ددار کرد، غرب آسیا.

دفتر یادداشت نفتالی بنت در بیانی، گفتا، دار ددار، با مک کنزی، درباره، «تهدید امنیتی مشترک اسرائیل، آمریکا و فرتر از حمه، درباره سژاوی، ایران، منطقه دارزندان».

بیانیه عمیداست را بخوانید:[با ایران] تأیید کرد.»

نفتالی، دختر هاماچین در نقش کنت مک کنزی، ایده «تقویت امنیت و ثبات منطقه» را روشن می‌کند و هاماچینین به نظر «هاماکاری با جهت‌گیری مردم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا» با تشکر کرد. .

کنت مکنزی رز چهارشنبه در حال آمدن به فلسطین. یا تصمیم برگرد، سفر مردم کجاست، سُوراش، در، سمت، فارمنده، ناروهای، تراست، توریستهای، آمریکای، سه، رز، دار، فلسطین، حضور داشبورد او را اشغال می کنم.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/