عکس/چهره مشترک تیم های گروه ایران
رنگ لباس اول سه خدمه ایران، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر سفید بود.