عکس واقعی شخصیت‌های تاریخی سریال جیران
سریال جیران به کارگردانی حسن فتحی در سال ۱۴۰۰ بازسازی شده است. این سریال محصول ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سبک عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی می‌باشد.