عکس/ تقدیر از شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان واحد پیشرو در کیفیت و نوآوری