عملیات نظارتی روسیه، Mariupel – قدس آنلاین | پاگاه خبرتیراندازی با کمان روسی، رسانه کردی، عملیات منظم، Mariuple ps، سوء استفاده، نحوه چاپ، رسانه چقدر بد است، چقدر بد است.

به گذرش قدس آنلاین; خبرنگار، خبرگزاری، آرتی، حمل شده توسط وزارت دفاع روسیه، رسانه های کردی، چنین عملیات های منظمی که در آنجا یک کوسور است، «ماریوپل» که گویی نسخه ای از آن وجود دارد.

طاق روسی، نیز، دار بیانیایی، کفت که آچپس کوتاهی پری تخلیا شیردوستانه، انگام شادده، بود که آکنون، با از سرگیری، عملیات منظم روسی، ماریوپل، خاتم یفت.

وزارت دفاع روسیه کجاست، رسانه های کرد، ناسیونالیستای، اوکراین، ساختمانی، رادر ماریوپل، کاراندند، که، امکان، مایرود در آن دها، اوکراین و حضور دشته آست. سادا چندین انفجار در منطقه ماریوپل شنیده سنگ سنگین دود سنگین پوسته در ماه دیده میچود.

عکس گازارش بخش، رویترز، ژنرال ایگور کوناشنکوف، سخنوی و وزارت دفاع روسیه، گفت: امروز (شنبه) چون امروز صبح به وقت محلی است، جایی که خبری نیست ماه خارج از شونده کجاست؟

وضعیت فعلی ۱۰ عملیات امین روز از نظامی، روسیه، اوکراین، است و تصمیم دستیار دور سوم خاطرات مایان هیاتین دو خور در مورخه ۷ مارس (۱۶ اسفند) انگام چود.

نوشته تازقی نز دیدهبان آلمانی، روسی اخبار آرتی (آرت نیوز) را ۲۵ هزار یورو جنایت کرد.

لودومیر زلنسکی، رئیس عمومی اوکراین، به طور مجازی توسط یک سناتور آمریکایی صحبت می کند، و واشنگتن به عنوان یک کرد، یافتن منطقه ممنوعه در پرز، اوکراین، دراکواست، ممنوع است، اما “ولادیمیر پوتین، یک خطیب عمومی روسیه” یک روسی است. آدرس عمومی علی روسی میچود را پذیرفت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/