علم الهادی: بسیج نباید به دشمن اجازه حمله به حجاب را بدهد
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی بوده است، تاکید کرد: امام (رضی الله عنه) خود بسیجی بودند و به بسیجیان نشان دادند که ایشان هستند. نباید باشد. منفعل در مقابل حرکات دشمن. بسیجی نباید تهاجم دشمن به حجاب و ارزش های اسلامی را تحمل کند و نسبت به این هجمه بی تفاوت بماند.