عقب ماندگی در تحولات جهانی باعث ایجاد توهم رژیم تروریستی آمریکا علیه سپاه پاسداران می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادعا ای همراه خود گرامیداشت ۱۳ فروردین ماه جمهوری اسلامی، عقب ماندگی آمریکا در تحولات جهانی را مسئله توهمات رژیم تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی علیه این نهاد از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی دانست.

به گزارش قدس تحت وب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتن کرد:

همراه خود پیروزی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ۲۲ بهمن ۵۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای قاطع ۲.۹۸ سهم افراد ایران در یکی اجتناب کرده اند غیرمعمول ترین انتخابات گذشته تاریخی اخیر یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تعیین کنید گرفت. سیطره جمهوری اسلامی به انگشت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگانگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی مسیر سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت به مدد هویت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت آموزه های اسلام محقق شد. -صافی علیه السلام. مدلی جدید کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند آرزو توانایی های غول پیکر شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب برای اداره ملت در گذشته اجتناب کرده اند ایران است.

این ادعا می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همراه خود همه مشکل‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی ناشی اجتناب کرده اند دشمنی‌ها، فتنه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌های نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور دوست ندارم سایر انقلاب‌های گذشته تاریخی اخیر، نخستین گام انقلاب را همراه خود توانایی پایین اوج گذاشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور انقلاب اسلامی معقول‌تر اجتناب کرده اند قبلی در ایستگاه گام دوم، همراه خود دستاوردهای شگفت‌انگیز شخصی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن کدام ممکن است همراه خود موفقیت‌های چشمگیری در کنار بود، نگرانی دشمن را برانگیخت.

این ادعا دستاوردهای ۴۳ ساله ملت اسلامی را سرمایه ای ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبان محکم حرکت فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشتاب در چارچوب راهبرد «ایران قادر مطلق» توضیح دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید می تنبل: بقای انقلاب اسلامی چه {بوده است}. ? را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بخش‌های نفوذی کدام ممکن است گفتمان آن در بخش جهانی به معنای واقعی کلمه هستند شبیه به مؤلفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان اساسی یعنی «نعمت خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بصیرت» بود، اکنون به ۱ امر ارزشمند تغییر شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی تصمیم گیری کننده برای رهایی سایر ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع اجتناب کرده اند هژمونی.

وی {در این} ادعا درس غرور ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان تولیدی را برای مقابله همراه خود نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورگویی اجتناب کرده اند ملت ها به جوامع تولید دیگری آموخت کدام ممکن است دستاورد غول پیکر جمهوری اسلامی ایران برای بشریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانگر قابلیت کنونی شخص. محله جهانی برای درک حاکمیت عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت تخصص جهان با بیرون هژمونی دقیق کرد: اگر ملتی بخواهد عزت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را محافظت تنبل، باید کت و شلوار همراه خود تهدیداتی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است، اجتناب کرده اند حفاظت بالایی برخوردار باشد. خدا را شاکریم کدام ممکن است کشورمان به خاطر مکان ژئوپلیتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های انقلاب اسلامی کدام ممکن است مهمترین آنها الگوی تمدنی است به برکت هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل مدیریت گران، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف راسخ. اجتناب کرده اند نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن، در سطح اقتدار، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ارتش ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است در نظر گرفته شده نمی شود.

این ادعا تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرار انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق توانایی دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی را یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر دشمن برای نابودی هر دو تسلیم جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران در مخالفت با سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های رژیم صهیونیستی از آن آگاه است. : توانایی موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت تأثیر می گذارد قلمرو ای ایران گران به تماس گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه متحد دشمنان نظام اسلامی به طور قابل توجهی رژیم مافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی همواره نیازمند آن {بوده است}. تروریسم آمریکا جاده بنفش ملت ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایران قدرتمندی داریم کدام ممکن است راه دلسرد کردن را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را همراه خود ملاحظه به لیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های کاخ سفید تضمین نکرده است. حاکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان شرور آن کدام ممکن است می خواهند رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی شیطانی را خرس فشار، مدل، شبح هر دو اغوا کنند.

در نهایت این ادعا همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های والای پدر مingسس فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، شهدای جاودانه انقلاب اسلامی، حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق حفاظت اجتناب کرده اند ایمنی همیشگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به افراد بویژه سردار دلها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را به ملت گرانقدر ایران، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های آزاده در راه حق طلبی تبریک می گویم. کنجکاوی مندان به انقلاب اسلامی {در سراسر} جهان برای مقابله همراه خود سایش اقتدار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی از ما نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم انتقال زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات نتیجه گیری مانترا «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال». به طور قابل توجهی در بخش دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش کدام ممکن است جهات بی نظیر ملت در سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ضروریات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب ناپذیر نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما است کدام ممکن است به حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت خداوند پیروزی قهرمانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت ملت را سبک تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید می‌کنند. ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات رئیس کبیر انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای نسبت به توهمات فعلی رژیم تروریستی آمریکا علیه شخصی کدام ممکن است خیر، حاکمان نظام می دانند. عقب ماندگی تحولات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود اطلاعات آنها اجتناب کرده اند اصلاح موازنه قوا در قلمرو استراتژیک غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن همراه با نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها ایمنی تولید دیگری در جاده یکپارچه استقلال، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن پرستی است. چیز خوب در مورد، دستاوردهای شکوهمند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه خود پاسخ های قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب، کوچکترین خطایی را اجتناب کرده اند شر دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراجویان شوم علیه میهن اسلامی در در همه جای مکان همراه خود پاسخ های قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب مصون ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جایگزین اظهار تذکر را نیز سلب خواهد کرد. . پشیمانی

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/