عزت الله زرگامی، دختر ۱۲ ساله و روابط قبیله ای!


عزت الله زرگامی

مناسبت ۲ جامعه های اجتماعی دشمن اشخاص حقیقی دوسوگرا هستند. این بار نوبت به عزت الله زرگامی، وزیر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی رسید به همان اندازه فیلم شخصی را در وب های اجتماعی چاپ شده تدریجی. {در این} فیلم عزت الله زرگامی به زن کودک ای نزدیک تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سن زن می پرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن به الزرگامی می گوید کدام ممکن است ۱۲ سال دارد. سپس زرگامی اوج زن را نوازش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او حاضر می دهد.

شاید این تصویر ما را به یاد تصویر بازدید آقای محمد خاتمی به ایتالیا پس اجتناب کرده اند ریاست جمهوری شخصی بیاندازد کدام ممکن است در آن خاتمی همراه خود خوب زن ایتالیایی بازو داد. این عکس در آن نقطه اجتناب کرده اند سوی محل کار خاتمی کنار گذاشته شد، با این حال اصولگرایان آن نقطه نیز اجتناب کرده اند برکناری خاتمی غمگین بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال می کردند کدام ممکن است او باید {به دلیل} خوب اقدام ممنوعه تحمل تعقیب قرار گیرد، در حالی کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند آن عکس چنین نبود. الزرگامی مورد انتقاد قبیله شخصی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها نوشت کدام ممکن است کار او اجتناب کرده اند تذکر شرعی ممنوع است. نقدها به قدری خوش موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر بود کدام ممکن است احتمالا شخصی الزرگامی هم آن را ادراک نمی کرد. یکی اجتناب کرده اند مشتریان نوشت: «آقای زرگامی؛ رعایت حدود الهی اجتناب کرده اند خواهید کرد پیش بینی {می رود}، الحمدلله اصولاً اجتناب کرده اند دیگران نیروی انقلابی بودید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستید.»

یکی اجتناب کرده اند رسانه های ظاهرا نزدیک به اصولگرایان در مطلبی سه خطی علیه وی نوشت: جمهوری اسلامی مدیتیشن می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان همراه خود وقاحت بازو به زن ناظر بی حجاب نزده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها سازی نکرده اند.

پاسخ های بی نظیر متشابه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای قبیله سکوت کردند. الزرگامی بلافاصله پس اجتناب کرده اند حاضر فیلم اجتناب کرده اند طریق توئیتر عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: ممکن است در تمام پاسخگویی هایم پرچمدار حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفاف بوده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سربلندی به این کار یکپارچه خواهم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری معتقدم هر عرفی موجود است. هر دو رفتار نامطلوب ای کدام ممکن است در نتیجه شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید در باورهای افراد شود، صحت ندارد.» با این حال {در این} توییت مختصر سه عبارت موجود است کدام ممکن است تحلیل آن ها ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند شخصیت عزت الله زرگامی بدیهی شود.

الزرگامی {در این} توییت شخصی را «پرچم عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب» نامیده است. با این حال خواه یا نه این اعلام کردن در انجام او تداخل دارد؟ حداقل به زودی کدام ممکن است در رادیو حضور داشت، اجرای او همراه خود زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی تفاوتی نداشت. او حتی پس اجتناب کرده اند حضور در تلویزیون سعی کرد تصویر شخصی را اصلاح تدریجی. او در یک واحد چت تحت وب کسب اطلاعات در مورد زنان در اینستاگرام اظهار داشت: “بعضی اجتناب کرده اند زنان ببر هستند، ساده باید به آنها به نظر می رسید کنید.” بعضی ها قرن ها قدمت دارند، ساده باید حرفه شان را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ببریم!


اصولاً بیاموزید: چرا عزت الله زرگامی به جای آن وزارت ارشاد به میراث زیبایی شناختی منتقل شد؟


بسیار قدرتمند کار رادیو الزرگامی با توجه به شال اصولاً انتقام گیری سیاسی بود. یکی اجتناب کرده اند این چیزها بعد اجتناب کرده اند انتخابات سال ۸۸ بود کدام ممکن است فعالان دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب میرحسین پس اجتناب کرده اند آزادی به منازل زندانیان سیاسی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی عکس های سوغات شخصی را در fb به اشتراک گذاشتند.

در آن نقطه جامعه های اجتماعی به ابعاد در این زمان رایج نبودند. صداوسیما در آن نقطه تصاویری اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند خانمها بی حجابی کدام ممکن است {در این} مهمانی ها نمایندگی کرده بودند منتشر شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را سیگنال ای اجتناب کرده اند شکست اخلاقی خانوار های زندانیان سیاسی توضیح دادن کرد. این گفتگوها تصویری آینه ای در عمق ای در دنیای آنلاین ما داشت. با این حال تردیدی نیست کدام ممکن است الزرگامی را نمی توان پرچمدار عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب نامید. الزرگامی به غیر اجتناب کرده اند توئیت قبلی ادامه دارد چیزی با توجه به عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب در تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید توییتر چاپ شده نکرده است.

الزرگامی علاوه بر این بازو دادن همراه خود خوب زن را اقدامی نامطلوب هر دو شناخته شده توضیح دادن کرد. بعد از همه {در این} مورد خیلی ها معتقدند آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم گروه امروزی به سمتی گذشت است کدام ممکن است بازو دادن همراه خود خانم و مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب نکردن در متنوع اجتناب کرده اند جاها به ۱ رفتار تغییر شده است. با این حال خواه یا نه الزرگامی نیز به همین موضوع معتقد است؟

نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است الزرگامی اجتناب کرده اند سوء ظن افراد ناراحت است. سؤال اینجا است کدام ممکن است اساساً ۹ {در میان} بیشتر مردم، اما علاوه بر این حتی {در میان} اصولگرایان، خواه یا نه زرگامی برای شخص، شخص هر دو گروهی کدام ممکن است رفتارشان آنها را نامشخص می تدریجی، جایگاه امکانات دارد؟

ائمه جمعه خاموش جبهه پایداری عقب کشیدن

روشن است کدام ممکن است اگر این رفتار اجتناب کرده اند سوی یکی اجتناب کرده اند افسران مقامات حسن روحانی صورت می گرفت، اصل برکناری وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزل وی اجتناب کرده اند سایر نیروها در ساعت شب صادر می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید بود علمای قم مصباح یزدی تحریک به اقدامی انجام دهند. تکفیر برای او. جلب توجه اینجاست کدام ممکن است چهره های اصولگرا حتی در برابر این اقدامی کدام ممکن است معتبرترین دیدگاه های آنها را به مشکل می کشید، سکوت کردند. سکوت آرم دهنده اهمیت روابط قبیله ای برای اصولگرایان نسبت به روابط ایدئولوژیک است!