عدم تبلیغات برای افزایش جمعیت / کمک حوزه های علمیه – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزیر بهداشت ذکر شد: این سیستم های افزایش گروه باید همراه خود اقدامات تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای در محله منعکس شود.

به گزارش قدس تحت وب، بهرام عین الله در پنجمین نشست وسط عملیات سلامت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها گفت: اجرای قالب ترتیب خانوار در در همه مکان ها مملو اجتناب کرده اند پوسترهایی همراه خود عنوان «فرزند کمتر، اقامت بیشتر» شده است با این حال اکنون هیچ تبلیغی {وجود ندارد}. برای افزایش گروه

وی افزود: روحانیون روحانی در ماه مبارک رمضان برای تبلیغ به اقصی عوامل ملت می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماه جایگزین مناسبی برای موعظه روحانیون در خصوص موضوع فاجعه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم افزایش نرخ باروری است. ” علاوه بر این این ماه، پیش بینی داریم بخش انتخابیه به اشخاص حقیقی بیشتری آموزش دهد.

وزیر بهداشت همراه خود تشریح اینکه در سفرهای استانداری خواستن به اخذ مجوز برای رشد خوابگاه برای متاهلین است، تصریح کرد: برای {اطلاع رسانی} این سیستم های جمعیتی، تشکیل کمیته رسانه ای {در این} اردوگاه برای پیگیری {اطلاع رسانی} حیاتی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها را گفتن کنید.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/