عامل تیراندازی در خرم آباد دستگیر شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی الله قاسمی همین الان سه شنبه در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: در پی بروز عالی فقره گرفتن در مکانی خصوصی در یکی اجتناب کرده اند محله های خرم آباد، اطلاع پلیس اجتناب کرده اند موضوع، ایجاد مسئله بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری وی در اصل کار قرار گرفت. ..

او پایان دادن کرد: خریدار پلیس این شهرستان همراه خود از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای خاص سودآور به ایجاد مسئله گرفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیاتی غافلگیرکننده پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضائی وی را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود سلاح خوب و دنج دستگیر کرد. برخورد نیز اختراع شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد ذکر شد: متهم دستگیر شده در بازجویی های {انجام شده} علت گرفتن به وی را نزاع زودتر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ادعا کرد متهم برای سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد تبدیل می شود.

سرهنگ قاسمی ذکر شد: پلیس همواره همراه خود {افرادی که} بخواهند به هر نحوی اقتدار شخصی را نماد دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افراد را بر هم بزنند به صورت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب قوانین برخورد خواهد کرد.